Radar · Inrikes

Klart vilka som får behandla könsdysfori

Socialstyrelsen har nu lämnat besked om vilka enheter som ska få bedriva vård av personer med könsdysfori.

Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen får tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva vård vid könsdysfori. Men de ska samarbeta med tre andra regioner.

En särskild nämnd vid Socialstyrelsen har nu lämnat besked om vilka enheter som ska få bedriva vård av personer med könsdysfori. Det handlar om personer vars könsidentitet inte stämmer överens med det kön de registrerades som vid födseln. De utvalda enheterna ska också göra könsbekräftande kirurgi.

Myndigheten hade sedan tidigare beslutat att vården skulle koncentreras till tre enheter i landet – men det blev alltså sex.

De tre enheter som får tillstånd är regionerna Stockholm, Östergötland och Västra Götaland. De ska i sin tur samverka parvis med regionerna Uppsala, Skåne och Västerbotten.

Inför beslutet har intresserade enheter fått ansöka hos Socialstyrelsen. Men gruppen som har analyserat ansökningarna bedömde att ingen av de sökande ensam har kapacitet att utföra all vård som ryms inom tillståndet. Lösning blir att regionerna ska samarbeta.

Övergången till nationell högspecialiserad vård sker den 1 januari 2024.