Radar · Miljö

Stor skogsbrandsrisk väntas bli ”extrem”

Vattenbombning har satts in för att bekämpa bränder flera gånger i år.

I stora delar av Sverige råder ”stor” risk för skogsbränder – och värre ser det ut att bli.
– I bland annat Götaland finns i princip inget regn i sikte, säger Linnea Rehn Wittskog, meteorolog vid SMHI.

Risken för skogsbränder är enligt SMHI ”stor” till ”extremt stor” i framför allt södra och mellersta Sverige, vilket motsvarar de tre högsta nivåerna på den sexgradiga skala myndigheten använder.

Under kommande tiodagarsperiod väntas risken för skogsbränder öka än mer, enligt Linnea Rehn Wittskog. Torra marker och tilltagande vind gör dessutom att spridningsrisken ökar.

Torrt, torrare, torrast...

– Det ser ut som att områdena med ”extremt stor risk” kommer att utökas till bland annat västra delarna av Götaland och större delarna av Svealand. Det är torrt, torrare, torrast och jättetorrt i egentligen hela södra Sverige och sydöstra Norrland, säger hon.

På onsdagen brann skog på flera platser i Sverige, bland annat utanför Västerås, som hör till de områden där skogsbrandsrisken är som högst. Även utanför Gävle uppstod en skogsbrand som snabbt spred sig, rapporterar Gefle Dagblad.

I veckan stiger brandrisken också i norra Sverige, som hittills haft något mindre torra marker än i söder.

Ihållande regn krävs

Mycket regn krävs för att råda bot på den höga brandrisken, konstaterar Linnea Rehn Wittskog. Under kommande vecka är chansen till regn som störst i Norrland – men det regnet väntas inte räcka till för att förbättra situationen.

– Det behövs mer regn och mer strilande regn i flera dygn för att det verkligen ska få någon effekt, eftersom det varit torrt så länge. Det lilla som kommer dunstar eller sugs upp av växtligheten på en gång, säger hon.