Energi

Mobilt bibliotek ska sprida hopp till barn och ungdomar

700 böcker på 67 olika språk ingår i det mobila barnbiblioteket Bibylon.

Ett mobilt bibliotek med barnböcker på 67 olika språk. Det är Bibylon – ett konstverk som skapats av konstnären Thierry Mortier som en reaktion på Sölvesborgs kommuns beslut att inte längre erbjuda böcker på alla skolelevers modersmål.
– Jag vill vända på det här och skapa någonting positivt, säger han till Syre.

Allt började 2019 då den dåvarande kommunledningen i Sölvesborg tog fram ett nytt handlingsprogram där det bland annat stod att de skulle undvika att köpa in utmanande samtidskonst. Samtidigt ville de också stryka formuleringar i biblioteksplanen där det stod att skolbiblioteken skulle erbjuda litteratur på alla elevers modersmål och att man skulle samverka med modersmålslärarna. Det här väckte stor debatt och ledde bland annat till att Sölvesborgs kultur- och bibliotekschef avgick.

Thierry Mortier, som är född i Belgien, hade flyttat till Sverige ett år tidigare och följde debatten.

– Jag reagerade väldigt starkt eftersom jag visste att möjligheten att ta del av litteratur på sitt modersmål också leder till snabbare integration. Jag upplevde att det här var ett politiskt spel, på barnens bekostnad.

Internationellt men med svensk karaktär

Händelserna inspirerade honom till att skapa ett verk som skulle väcka tankar om integration och mångfald, men också om demokrati och om hur konsten kan ge något tillbaka till samhället.

Thierry Mortier är konstnär från Belgien
Thierry Mortier är konstnär från Belgien. Förra året anordnade han en konstfestival för att försvara den konstnärliga friheten. Foto: Lies Lecompte

Det tog ett och ett halvt år för honom att färdigställa verket Bibylon som är ett flyttbart bibliotek på hjul bestående av 700 barnböcker på 67 olika språk. Samtidigt som biblioteket är väldigt internationellt ville han att det skulle ha en tydligt svensk karaktär och han bjöd därför in den svenske designern Esbjörn Grip som jobbar mycket med svenskt trämaterial. Böckerna i biblioteket har skänkts av utländska ambassader i Sverige och av Astrid Lindgren Company.

– Tanken är att barn behöver tillgång till olika kulturer för att förstå migration. Många länder har samma språk men helt olika kulturer. Det finns till exempel en bok i biblioteket från Australien som heter Diary of a Wombat. Om ett indiskt barn skulle läsa det så skulle det förstå språket men det skulle kanske inte veta vad wombat var för ett djur.

Förhoppningen är att det mobila biblioteket ska turnera i Sverige
Förhoppningen är att det mobila biblioteket ska turnera i Sverige. Foto: Weld Production – Katya L

Thierry Mortier ville först skänka biblioteket till Sölvesborgs kommun, men kommunen tackade nej eftersom de menade att de inte hade plats för böckerna.

– Jag hade hoppats att de skulle välkomna det eftersom de har fått ett nytt politiskt styre nu och lagt mycket energi på ändra sin image, säger han och berättar att han även föreslagit att böckerna ska skänkas till invånarna i Sölvesborg eller att Sölvesborg ska vara starten på en turné för biblioteket men att de även tackat nej till detta.

– Samtidigt läste jag att de kasserade 17 000 böcker häromåret, vilket jag har förstått är något som bibliotek gör ibland. Men att då samtidigt säga att de har platsbrist tycker jag låter lite konstigt.

Vill turnera i Sverige

Förhoppningen nu är att verket ska turnera till olika platser i Sverige. Det har hittills visats två gånger – dels på World Summit of Arts and Culture 2023 i Stockholm och dels en pressvisning på Weld – en plattform för experimentell konst i Stockholm som också har varit med och tagit fram verket. Vilka platser som kommer få besök av biblioteket är ännu inte bestämt, men Thierry Mortier hoppas att det ska vara klart till hösten och att de då ska kunna turnera till olika lokala bibliotek, men också till andra platser som exempelvis konsthallar.

– Idén är att barn både ska kunna se och använda verket, säger Thierry Mortier och tillägger att det kommer bli upp till de lokala biblioteken att avgöra om det även kommer vara möjligt att låna böckerna under den tid som Bibylon befinner sig på platsen.

Vad är ditt personliga mål med det här verket?

– Jag tror att konst är nödvändig i ett samhälle och jag vill visa det. Det är också en reaktion på allt negativt prat kring konst. Man får ofta höra om skandalösa verk eller något som har kostat skattebetalarna en massa pengar och att de upplever att de inte får något tillbaka, men här hoppas jag att faktiskt kunna ge något tillbaka. Jag vill också visa hur mycket positivt vi kan skapa om vi arbetar tillsammans.