Radar · Miljö

Statsministern: Sverige ska delta i Natos missilförsvar

Statsminister Ulf Kristersson (M) anländer till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen på söndagen.

Sverige ska vara med i Natos missilförsvar och även flygpatrullera över Baltikum. Svenska markstridsförband ska också vara redo att bidra till Natos försvar av de baltiska staterna, enligt statsminister Ulf Kristersson (M).

I ett tal på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen utvecklar Kristersson regeringens syn på hur Sverige som Natoland ska bidra militärt till det kollektiva försvaret.

Kristersson säger att Sverige kommer att gå med i 15-länders initiativet för ett gemensamt missilförsvar, som lanserades på Natos försvarsministermöte i oktober, kallat ”European Sky Shield Initiativ”.

Sverige ska enligt honom bidra med ”nya förmågor, med vårt flygvapen, vårt luftvärn och med våra sensorer som Global Eye”.

Statsministern nämner också att Gripenplan ska bidra till incidentberedskapen för Estland, Lettland och Litauen, genom Natos Air Policing. Sverige är också berett att bidra till Natos luftpatrullering i Svarta havet och på Island.

Det tredje bidraget till Natos kollektiva försvar som Kristersson nämner i talet är att Sverige, liksom Danmark, Norge och andra Natoländer, ska vara redo att bidra med markstridsförband i Natos försvar av framförallt de baltiska staterna.

I sitt tal säger statsministern också att ”vi ser – lika lite som övriga nordiska länder – att det är aktuellt att i fredstid ha kärnvapen på vårt eget territorium.”