Radar · Miljö

Metanutsläpp från tång motverkar koldioxidupptag i Östersjön

Blåstång på Östersjöns botten.

Forskare har upptäckt att den vanligt förekommande blåstången släpper ifrån sig betydande mängder metan i Östersjön. Det gör att algen inte är lika effektiv som koldioxidupptagare, men det är fortfarande viktigt att återställa livsmiljöer för dessa alger.

Vissa ekosystem längs kusterna kan ta upp och lagra stora mängder koldioxid från atmosfären. Att restaurera dessa kan därför vara en viktig naturbaserad lösning för att mildra klimatförändringarna. På senare tid har det föreslagits att även så kallade makroalger kan ta upp stora mängder kol. Ett exempel på en sådan alg är den i Östersjön vanliga blåstången (Fucus vesiculosus), och kol som lagras i sådana ekosystem kallas för blått kol.

I en nyligen publicerad studie, där forskarna mätt flödena av växthusgaser mellan vattenytan och laboratoriet, upptäcktes dock att blåstångskogarna i Östersjön avger betydande mängder metan. Det kan till viss del motverka algernas upptag av koldioxid från atmosfären.

– Det var lite förvånande att blåstången avgav metan, eftersom blåstång växer på hårt substrat och inte på mjuka sediment, där metan normalt bildas. Men vi fann att det finns fickor av sediment mellan algerna och där hittade vi de metanbildande mikroorganismerna, säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare för Stockholms universitets Östersjöcentrum och medförfattare studien, i ett pressmeddelande.

Mätningarna bekräftade också att blåstångskogar och blandad vegetation i kustzonen tar upp betydande mängder koldioxid från atmosfären, ett upptag som till viss del uppvägs av den metan som flödar från vattnet till atmosfären i samma miljöer.

Men att ta hand om och återställa livsmiljöer med makroalger kan fortfarande vara viktigt ur ett klimatperspektiv.

– Vår studie visar att dessa miljöer är nettokoldioxidsänkor, bara inte så stora som ibland har föreslagits, säger Christoph Humborg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV