Radar · Miljö

Hälften av glaciärerna borta år 2100

Många av de små glaciärerna beräknas försvinna till slutet av århundradet.

Förlusten av glaciärer går fortare än tidigare trott, visar en ny studie. Om vi håller uppvärmningen till under 1,5 grader kommer ändå hälften av världens glaciärer ha smält till år 2100.

Ödet för världens glaciärer ser dystert ut. I en ny studie som publicerats i tidskriften Science kommer forskarna fram till att även om temperaturökningen hålls under 1,5 grader så kommer hälften av världens glaciärer, borträknat Grönland och Antarktis, ha smält bort till århundradets slut. Om vi istället går mot en uppvärmning på 2,7 grader (den uppvärmning vi går mot om man räknar in alla länders klimatlöften vid klimattoppmötet COP26 år 2021) så beräknas 68 procent av glaciärerna försvinna.

Detta innebär inte bara en höjd havsnivå. Omkring två miljarder människor är beroende av någon av alla glaciärernas sötvattenstillförsel, en tillförsel som alltså skulle minska rejält. Även risken för översvämningar väntas öka.

I studien använde sig forskarna av två decenniers satellitdata från planetens samtliga 200 000 glaciärer, vilket gett en betydligt större precision i uträkningarna. I studiens scenarier beräknas havshöjningen bli upp till 23 procent högre än vad tidigare forskning räknat med. Det är också första gången som man räknat ut hur många glaciärer som beräknas försvinna, inte bara vilken total massa det handlar om.

Det är framförallt de små glaciärerna som beräknas försvinna, sådana som just nu är mindre än 1 kvadratkilometer. Just dessa är ofta viktiga som vattenkälla för miljontals människor.

– När vi tänker på de platser där de flesta människor ser och besöker glaciärer, är det verkligen på platser där de är tillgängliga, som i centrala Europa eller i Asien med höga berg. I dessa regioner finns det många mindre glaciärer. De är verkligen kärnan i samhällena och ekonomierna på dessa platser, säger huvudförfattare David Rounce, civil- och miljöingenjör på Carnegie Mellon University och University of Alaska Fairbanks, till The Guardian.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV