Zoom

Djurrättsorganisationer om 2023 och året som gått

Pälsfarmer kan komma att förbjudas i EU, om medborgarförslaget Fur free Europe får gehör.

Under 2023 kan ett pälsfritt Europa bli verklighet. Burar för hönor kan också förbjudas i EU. Syres Djurrättskollen har ställt två frågor till flera organisationer som arbetar med djurrätt och djursskydd: Vad är det viktigaste som har hänt under 2022 och vad ser ni fram emot 2023?

"De ohållbara djurfabrikerna måste monteras ned", säger Camilla Bergvall, riksordförande, Djurens rätt
"De ohållbara djurfabrikerna måste monteras ned", säger Camilla Bergvall, riksordförande, Djurens rätt. Foto: Jacob Grange/Djurens rätt

Camilla Bergvall, riksordförande, Djurens rätt:

Vad är det viktigaste som har hänt under 2022?

– Det har hänt många viktiga saker för djuren under året. Särskilt tänker jag på att allmänheten fått ökad insyn i djurfabrikerna i Sverige. Framförallt har turbokycklingarnas plågsamma liv engagerat, både på bioduken genom vår animerade kortfilm och i nya avslöjanden i media. Första steget till förändring är medvetenhet och därför är jag väldigt glad över att fler nu fått se verkligheten.

Vad ser ni fram emot 2023?

– Jag ser fram emot att alla de som fått ökad medvetenhet under året som gått nu tar det till handling och då tänker jag på såväl privatpersoner som företag, myndigheter och politiker. De ohållbara djurfabrikerna måste monteras ned. Jag ser också fram emot att se vilka förbättringar som kan bli verklighet när EU nu ser över djurskyddslagstiftningen. Självklart hoppas jag att ett pälsfritt Europa finns med, men också att burarna i livsmedelsindustrin äntligen förbjuds och att plågsamma djurtransporter stoppas.

"Att en majoritet i Sveriges riksdag vill ha kvar svenska minkfarmer är en skam", säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet i Sverige
"Att en majoritet i Sveriges riksdag vill ha kvar svenska minkfarmer är en skam", säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet i Sverige. Foto: Djurskyddet i Sverige

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet i Sverige:

Vad är det viktigaste som har hänt under 2022?

– Det viktigaste som hänt 2022 är att riksdagen ÄNTLIGEN fattade beslut om att införa en lag om märkning och registrering för katter. Denna lag trädde i kraft 1 januari 2023 och vi tror och hoppas att det kommer att leda till att fler katter hittar hem.

Vad ser ni fram emot 2023?

– Under 2023 ser vi fram emot att lämna över det medborgarinitiativ ”Fur free Europe”, som vi driver i vår europeiska paraplyorganisation Eurogroup for animals. Vi har redan samlat in 1 miljon underskrifter. Att en majoritet i Sveriges riksdag vill ha kvar svenska minkfarmer är en skam, men nu står vårt hopp till EU!

"Vi ser fram emot våra kommande avslöjanden om djurs verklighet i Sverige", säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen
"Vi ser fram emot våra kommande avslöjanden om djurs verklighet i Sverige", säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen. Foto: Djurrättsalliansen

Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen:

Vad är det viktigaste som har hänt under 2022?

– Med tanke på den djursyn som råder och hur oetiskt djur behandlas i dagens samhälle, så är det en enorm förändring vi djurrättsorganisationer arbetar för. Det kommer att ta tid och det kan många gånger kännas tungt, när djuren så akut behöver förändring här och nu. Men därför är det såklart viktigt att se och fira alla de framsteg som ständigt görs på grund av ihärdigt engagemang. I år har bland annat minkfarmerna blivit ännu färre vilket för oss ständigt närmre ett definitivt slut för pälsindustrin i Sverige. Än fler företag har valt att sluta sälja päls, däribland NK. Vi har även genom fortsatta granskningar av exempelvis mjölkgårdar och äggfabriker gett allt fler insyn i djurs livssituation och fått allt fler att ta avstånd från de här industrierna. Personer fortsätter visa vilja och intresse för att leva mer djurvänligt, vilket vi bland annat ser när många antar Veganutmaningen som vi anordnar. Vi har också fortsatt granska svenska djurparker och det har gett frågan uppmärksamhet. När det gäller djurparker har vi det här året även fått det glädjande beskedet att Kolmårdens djurpark ska avveckla delfinariet. Allt det här är viktiga steg i det förändringsarbete vi bedriver. En annan höjdpunkt var även Djurrättsmarschen där hundratals personer deltog och stod upp för alla djurs rättigheter. Det ger verkligen än mer motivation och driv att se att vi är många som arbetar för förändring för djuren!

Vad ser ni fram emot 2023?

– Vi ser fram emot våra kommande avslöjanden om djurs verklighet i Sverige, som förhoppningsvis även de kommer att föra oss närmre den värld vi kämpar för. En värld där alla djur får finnas till för sin egen skull och ha rätt till sin frihet. Och en sak som är säker är att vi inte ger upp förrän vi når dit.

"Vi hoppas att vi lärt oss något av pandemin och äntligen börjar agera för att förhindra ännu en zoonos", säger Roger Pettersson, generalsekreterare, World animal protection Sverige
"Vi hoppas att vi lärt oss något av pandemin och äntligen börjar agera för att förhindra ännu en zoonos", säger Roger Pettersson, generalsekreterare, World animal protection Sverige. Foto: World animal protection Sverige

Roger Pettersson, generalsekreterare, World animal protection Sverige:

Vad är det viktigaste som har hänt under 2022?

– Vi ser äntligen en ökad medvetenhet om att den industriella djurhållningen är en miljömässig katastrof, förutom det uppenbara djurlidandet som är vårt fokus. Vi hoppas att detta kan leda till en vilja att stoppa djurfabrikerna och arbeta för en hållbar livsmedelsförsörjning med fokus på både djurs och människors välfärd, som också minskar risken för antibiotikaresistens.

Vad ser ni fram emot 2023?

– Vi hoppas att vi lärt oss något av pandemin och äntligen börjar agera för att förhindra ännu en zoonos. Den viktigaste åtgärden vore att stoppa den globala handeln med vilda djur, vilket också skulle skydda miljarder djur från ett enormt lidande och minska den internationella brottsligheten. Vi ser också fram emot att det pågående medborgarinitiativet för ett förbud mot pälsdjursuppfödning inom EU ska gå i hamn med tillräckligt många underskrifter, så att EU-kommissionen ska ta upp frågan.

"På internationell nivå gör forskningen inom metoder utan djurförsök flera framsteg", säger Monica Björklund, generalsekreterare Forska utan djurförsök
"På internationell nivå gör forskningen inom metoder utan djurförsök flera framsteg", säger Monica Björklund, generalsekreterare Forska utan djurförsök. Foto: Forska utan djurförsök

Monica Björklund, generalsekreterare, Forska utan djurförsök:

Vad är det viktigaste som har hänt under 2022?

– Här i Sverige är det för oss på stiftelsen Forska utan djurförsök så viktigt att vi har kunnat dela ut 3,6 miljoner kronor i forskningsanslag för att ersätta djurförsök. De här forskarna är i framkant inom många forskningsområden, som medicinsk forskning, läkemedelsutveckling och tester av kemikaliers giftighet! På internationell nivå gör forskningen inom metoder utan djurförsök flera framsteg. I USA togs viktiga kliv gällande lagstiftningen för att börja gå ifrån krav på djurförsök i läkemedelstester, när andra säkerställda metoder redan finns.

Vad ser ni fram emot 2023?

– Att fler nya metoder utan djurförsök tas fram och blir validerade och godkända internationellt! I början av året kommer vi också att berätta om vilka forskare som får anslag från oss 2023, vi ser väldigt mycket fram emot att följa deras forskning.

Läs mer:

Nya djurlagar och larmrapporter om vanvård 2022

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV