Radar · Inrikes

Uppsala kommun får Svenska jämställdhetspriset

Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef Uppsala kommun, tar emot Svenska Jämställdhetspriset från Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

Uppsala kommun är årets vinnare av Svenska jämställdhetspriset. De får priset för sina tydliga mål, som bland annat ”lett till verklig förändring i människors liv, så som bättre möjligheter för utrikes födda kvinnor att kunna försörja sig”.

Svenska jämställdhetspriset delas varje år ut till en aktör som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Under tisdagskvällen tog Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun, emot utmärkelsen på konferensen Forum jämställdhet.

– Vi arbetar sedan många år aktivt och systematiskt för jämställdhet i kommunens olika verksamheter. Det är ett arbete som gör skillnad för många Uppsalabor. Vi hoppas att det här priset ger både verksamheter, medarbetare och förtroendevalda motivation och inspiration framåt, sa hon enligt ett pressmeddelande.

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnoorganisationer och ordförande i prisjuryn, konstaterar att det är en vinnare som jobbat uthålligt.

– Uppsala kommun är en värdig vinnare som visar att uthålligt jämställdhetsarbete gör skillnad i den egna organisationen och i det omgivande samhället. Från juryns sida gläds vi åt alla de viktiga bidrag som har nominerats till Svenska jämställdhetspriset och som förtjänar att uppmärksammas.

Lett till bättre arbetsvillkor

Enligt motiveringen prisas kommunen för att ”genom tydliga mål, styrning och uppföljning riggat sin organisation och sina verksamheter för jämställdhetsintegrering”. Motiveringen fortsätter:

Det har lett till verklig förändring i människors liv, så som bättre möjligheter för utrikes födda kvinnor att kunna försörja sig, att fler unga uppmuntras till att följa sina drömmar genom normbrytande utbildningsval och bättre arbetsvillkor i samhällsbärande, kvinnodominerade yrken.”

Svenska jämställdhetspriset delas ut varje år på Forum jämställdhet, som arrangeras av paraplyorganisationen Sveriges kvinnoorganisationer. Vinnaren utses av en extern priskommitté efter att samtliga inkomna nomineringar bearbetats av projektgruppen bakom Forum jämställdhet.

Finalister till årets utnämning var också Danske bank som ”har utformat och anpassat sin rådgivning för att öka kvinnors möjligheter till ekonomisk självständighet och finansiellt självförtroende”, samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som genom forskning om jämställda transportsystem ökat bilars krocksäkerhet för kvinnor och förbättrat körkortsutbildningen efter kunskap om mäns riskbeteende.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV