Radar · Morgonkollen

Barn till Hiroshimaoffer nekas ersättning

Katsuhiro Hirano och hans advokat protesterar efter domen i Hiroshima.

Barn till atombombsöverlevare i Hiroshima har inte rätt till extra regeringsstöd för vårdkostnader. Det slår en domstol i den japanska staden fast.

En grupp om 28 personer, vars föräldrar utsattes för strålning i samband med USA:s atombombning av Hiroshima 1945, lämnade 2017 in en stämningsansökan med krav på att inkluderas i det vårdstöd som Japans regering erbjuder överlevare.

Men enligt domstolen finns inga bevis för att barnen lider av några ärftliga strålningsskador, vilket också är regeringens linje.

En liknande process i Nagasaki, där den andra atombomben fälldes den 9 augusti 1945, tre dagar efter Hiroshima anfölls, avslutades i december. Även där nekades barn till drabbade ersättning.

Hundratusentals människor dog vid detonationerna och åren efteråt och ytterligare tusentals fick bestående men på grund av den radioaktiva strålningen. Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki ledde till Japans kapitulation och andra världskrigets slut.