Radar · Inrikes

Pisaresultaten sjönk – men betygen ökade

Svenska niondeklassares betyg i matematik ökade samtidigt som deras resultat i Pisamätningen sjönk mellan 2018 och 2022.

Svenska niondeklassares resultat i kunskapsmätningen Pisa 2022 sjönk kraftigt jämfört med 2018. Trots det var elevernas slutbetyg i matematik bättre vid den senaste mätningen än den förra, visar en granskning av Dagens Nyheter.

Vårterminen 2022 var det genomsnittliga meritvärdet i matematik i årskurs nio 12,2 poäng, jämfört med 12,0 vårtermin 2018. Betygen har alltså ökat samtidigt som resultaten i Pisa har fallit.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV