Energi · Syrekvisset

Syrekvisset – vad kan du om gammelskogar?

Den svenska gammelskogen är hotad.

Här kan du testa dina kunskaper i olika aktuella ämnen, samhällsfrågor och rena nörderier. Utmana en kompis, kollega eller familjemedlem! De rätta svaren finns längst ned på sidan. Lycka till!

Vad gäller för att klassas som gammelskog?

1 Den ska innehålla träd äldre än 120–140 år.
X Den ska ha vissa nyckelbiotoper.
2 Den ska aldrig ha varit rörd av människan.

2

Vad kallas metoden då skogen innehåller alla typer av ålder på träden efter avverkning?

1 Bladning.
X Blädning.
2 Blödning.

3

Ungefär hur många procent av landets skogsareal betecknas som urskog?

1 3 procent.
X 0,03 procent.
2 0,3 procent.

4

Vad heter en maskin som i ett grepp avverkar träden och skär upp dem i rätt längd?

1 Motorsåg.
X Skördare.
2 Avverkare.

5

67 000 anmälningar av föryngringsavverkning inkom till Skogsstyrelsen 2020. Hur många stoppades av myndigheten efter fältbesök?

1 508 fall.
X 20 305 fall.
2 6004 fall.

6

Vad kan stoppa en avverkning?

1 Kåta tjädrar.
X Pilska rävar.
2 Sugna sparvar.

Facit: 1:1, 2:X, 3:2, 4:X, 5:1, 6:1

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV