Radar · Politik

Stödet till etniska organisationer dras in

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) säger att pengarna måste användas på ett bättre sätt.

Regeringen avskaffar statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund. Det påverkar bland andra Ukrainska alliansen i Sverige och Finlandssvenskarnas riksförbund.

”De offentliga medel som avsätts för integrationsåtgärder behöver användas effektivare och ha ett tydligare integrationssyfte”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Det innebär att 18,9 miljoner kronor som var avsatta för statsbidraget omfördelas från och med nästa år.
Pengarna kan användas på ett bättre sätt för att bryta utanförskap och främja integration, enligt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Fem minoriteter

”Utöver de särskilda förhållanden som gäller för de fem nationella minoriteterna ser regeringen inga skäl till varför medel ska fördelas till organisationer utifrån medlemmarnas etnicitet”, skriver regeringen vidare.

De fem minoriteterna – samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar – tar i dag inte del av statsbidraget utan får andra typer av bidrag. De påverkas därför inte, enligt regeringen. Några som däremot påverkas är organisationer som Gambiska riksförbundet, Serbisk-ortodoxa kvinnoförbundet, Finlandssvenskarnas riksförbund och Svensk-kurdiska riksförbundet. Alla de har fått bidrag i år.

Johan Pehrson påpekar att det finns andra bidrag att söka för sådana organisationer.

– Vi tycker så klart att man fortfarande ska få bidrag till viktig civilsamhällesverksamhet. Det finns fortsatt flera bidrag på lokal och nationell nivå som dessa organisationer kan söka om de har bra verksamhet. Förslaget handlar inte om att dessa organisationer inte ska kunna söka pengar längre, utan att det specifika bidraget till etniska organisationer avskaffas till förmån för integrationssatsningar, säger han till TT.

Ukrainsk organisation

Även Ukrainska alliansen i Sverige – en paraplyorganisation för föreningar som arbetar med integration – har fått statsbidraget, 370 000 kronor för i år.

Ryska riksförbundet har fått motsvarande summa under 2023. Tidigare i år avslöjade Dagens Nyheter att organisationen i interna kanaler sprider Putinpropaganda.

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund har funnits under många år. Sedan 2008 fördelas det av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV