Radar · Politik

S vill vara med och satsa på kärnkraft

Sex kärnkraftsreaktorer producerar cirka en tredjedel av elen i dag.

Socialdemokraterna vill ta bort taket för antalet kärnreaktorer i Sverige, meddelade den energipolitiske talespersonen Fredrik Olovsson vid en pressträff den 6 oktober. Enligt partiet innebär Sveriges ökade elbehov att det kan behövas fler reaktorer.

”Eftersom det i dag planeras för effektmässigt mindre reaktorer är det inte längre ändamålsenligt att reglera antalet reaktorer som får drivas i Sverige”, skriver riksdagsledamoten Fredrik Olovsson (S) i ett pressmeddelande.

– Industrins utveckling hotas om inte Sverige får fram minst 60 terrawattimmar till 2030, vilket innebär att jobben riskerar att hamna i andra länder. Det är framförallt vindkraft, solkraft, effekthöjningar i kärnkraft och vattenkraft som kan komma till plats under 2020-talet, säger han.

I dag är sex kärnreaktorer i drift och möjlighet finns till att ha ytterligare fyra.

I går gick också Grön ungdom ut med att Miljöpartiet behöver ompröva sin inställning till befintlig kärnkraft, en motion till Miljöpartiets kommande kongress, men säger som moderpartiet blankt nej till att bygga ny kärnkraft, rapporterade TT.

– Det handlar om att vi exporterar väldigt mycket el från Sverige, framför allt till Tyskland som har mycket fossil verksamhet. Där ser vi hellre att vi tränger undan fossil energi i Tyskland innan vi lägger ned kärnkraften i Sverige, säger Grön ungdom-språkröret Leon McManus till nyhetsbyrån.

I riksdagen säger även Vänsterpartiet nej till ny kärnkraft. Men Centerpartiet har svängt i frågan då partistämman förra helgen beslutade att slopa begränsningen på tio reaktorer.

I Tidöavtalet står att regeringen ska göra lagändringar för att möjliggöra för ny kärnkraft. Den 28 september beslutade regeringen om propositionen Ny kärnkraft för Sverige – ett första steg där föreslås bland annat att det ska gå att bygga fler reaktorer och på fler platser i Sverige.

Socialdemokraterna och Centern har sagt nej till fri etablering av kärnkraft.

Läs mer:

Grön ungdom: Ompröva motstånd till kärnkraft

C svänger om kärnkraft – ja till fler reaktorer

Steg mot ny kärnkraft – men oklart när

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV