Radar · Migration

Ökat EU-stöd till afghaner

Afghanska flyktingar vid gränsen till Pakistan.

EU frigör ytterligare motsvarande 712 miljoner kronor i humanitärt stöd till Afghanistan och afghanska flyktingar i Pakistan.

Pengarna, som fördelas till humanitära organisationer, är främst till för mat, men också skydd och hälsovård. De ges både med anledning av den jordbävning som drabbade Afghanistan i oktober, men också på grund av de massutvisningar av afghanska flyktingar från Pakistan som genomförts på sistone.

”De humanitära behoven för det afghanska folket är fortsatt väldigt oroande”, konstaterar EU:s krishanteringskommissionär Janez Lenarcic i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV