Radar · Miljö

Miljöorganisationer varnar för investeringar i kärnkraft

 Ringhals kärnkraftverk.

Att investera i kärnkraft är dåligt för klimatet. Det framhåller en rad europeiska organisationer med anledning av European nuclear energy forum som under två dagar samlar aktörer inom energisektorn.

Organisationerna, däribland Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ifrågasätter branschens, och en del regeringars, uppmaningar om mer stöd och subventioner till kärnkraft för att nå EU:s klimatmål.

De anser att investeringar i nya kärnkraftsanläggningar försenar omställningen till en värld utan koldioxidutsläpp och att så kallade små modulära reaktorer (SMR) inte löser problemen.

– Det är högst osannolikt att små modulära reaktorer kommer att förändra den dåliga ekonomin som investeringar i kärnenergi innebär. Vårt fokus bör ligga på det vi vet fungerar för att snabbt minska utsläppen: energibesparingar och förnybara energikällor. Varje euro som investeras i kärnkraft skulle kunna bidra till att ersätta fossila bränslen snabbare och billigare om den riktas till förnybara energikällor, nät och energilagring. Detta skulle också minska luftföroreningar, radioaktivt avfall och energiräkningar samtidigt som det möjliggör mer medborgardeltagande, säger Luke Haywood från Europeiska miljöbyrån (EEB) i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV