Radar · Politik

Natoproposition klar – beslut redan i mars

Natos flagga och Sveriges flagga utanför statsministerns lantresidens Harpsund.

Regeringens proposition om svenskt Natomedlemskap är klar.
Riksdagen förväntas snabbehandla den så att beslut kan tas redan i mars.

Propositionen klubbades på ett extra regeringssammanträde på tisdagen och ska nu behandlas i riksdagen. Medlemskapet kommer att innebära den största förändringen i landets säkerhetspolitik på 200 år, sa utrikesminister Tobias Billström.

Det är riksdagen som sätter upp tidsplanen, men regeringen hoppas på att debatt och beslut ska ske redan i slutet av mars.

När riksdagen har beslutat om propositionen kommer Sverige att kunna bli Natomedlem så fort medlemskapet godkänts av samtliga 30 Natoländer. Ännu saknas dock ett godkännande i de ungerska och det turkiska parlamenten.

När det har skett kommer Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att bjuda in Sverige och Finland att ansluta sig till Natos fördrag. Regeringen har hopp om att allt ska kunna vara klart till Natotoppmötet i Vilnius 11–12 juli.

Lagändring

I dag har regeringen möjlighet att begära militärt stöd från andra stater som är medlemmar i EU eller i Nato. En lagändring i propositionen innebär att militärt stöd även kommer att kunna begäras från organisationen Nato för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra kränkningar av svenskt territorium. Däremot måste riksdagen även i framtiden ge sitt medgivande när det gäller att skicka svenska väpnade styrkor för att undsätta ett annat Natoland vid ett väpnat angrepp.

Propositionen innebär också att ett avtal om immunitet och privilegier för Natos internationella personal och Natomedlemmarnas representanter bifogas lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt Tobias Billström har man gjort bedömningen att det saknas skäl att ha fast baserad trupp i fredstid på svenskt territorium. Propositionen öppnar inte heller för kärnvapen på svensk mark, säger utrikesministern. 

TT: Inte heller i krigstid?

–Jag vill inte ge mig in i den diskussionen. Vi följer Norge och Danmarks exempel. De har tydligt deklarerat i ensidiga nationella deklarationer att de inte har kärnvapen placerade på sina territorium i fredstid, säger Billström.

Regeringen har inte inhämtat Lagrådets yttrande om innehållet i propositionen, eftersom den inte anses ligga inom Lagrådets granskningsområde.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV