Radar · Utrikes

Lika flamingor leka bäst

Karibiska flamingor i våtmarksreservatet Slimbridge i Storbritannien.

Det blir en likasinnad kompis om flamingon själv får välja. När forskare har observerat den rosa fågeln visar det sig att individer med liknande personlighet tyr sig till varandra.

Forskarna bakom studien har tidigare sett att flamingor som lever i flock hänger ihop i mindre kompisgäng inom flocken.

Nu har de ägnat tid åt att observera karibiska flamingor och chileflamingor och kommit fram till att det finns tydliga strukturer för hur dessa kompisgäng är uppbyggda.

Flamingorna som studerats lever i våtmarksreservatet Slimbridge i brittiska Gloucestershire. Forskarna kartlade hur fåglarna rörde och betedde sig genom att regelbundet fotografera dem och sedan analysera bilderna.

Modiga söker modiga

De kunde då konstatera att modiga och mer aggressiva fåglar söker sig till varandra och fåglar med en mer undergiven karaktär tillbringade mer tid med andra undergivna.

Fakta: Flamingo
•Flamingo är en art i fågelfamiljen flamingor. Den blir 135 cm lång och är vit med rosa anstrykning. Vingarna är svarta och kraftigt rosa. Den har extremt lång hals och mycket långa ben.
• Flamingo livnär sig av små kräftdjur och andra planktonorganismer. Den häckar i kolonier på revlar och gyttjebankar, där det finns grunt, salt vatten.
• Den förekommer i enstaka stora kolonier i södra Europa, i Camargue i Frankrike samt vissa år i Andalusien i Spanien och vidare i Afrika, Asien, Västindien och södra halvan av Sydamerika. Flamingo har påträffats i Sverige ett tiotal gånger.
• Ordet flamingo kommer möjligen av nederländska Vlaming "flamländare", med syftning på likheten mellan fågelns färg och den hudfärg som ansetts karakterisera flamländarna.
Källa: Nationalencyklopedin

Flamingornas ”personlighet” bedömdes utifrån hur aggressiva de var och hur pass intresserade de var av att upptäcka nya saker.

Forskarna, vars resultat publiceras i Scientific Reports, såg att de mer aggressiv
 individerna ofta hamnade i bråk med varandra och ägnade mer tid åt att försöka dominera varandra.

Bråkar ofta

Flamingor är kända för att ofta bråka med varandra. Men enligt Fionnuala McCully, forskare vid universitetet i Liverpool som bidragit till studien, är det inte så enkelt att de mer undergivna flamingorna är längre ner i hierarkin. Det tycks enligt henne handla om att de har olika uppgifter i flocken.

Det fanns också viss skillnad mellan de olika flamingosorterna. Bland de karibiska tycktes lika ålder vara viktigt för hur individerna hängde ihop medan de chilenska umgicks oberoende av ålder.

Forskarna menar att studien bland annat kan bidra till hur man organiserar och planerar miljöer där flamingor lever.