Radar · Inrikes

Skolverket ska kartlägga SFI-avhopp

Skolverket får i uppdrag att kartlägga varför elever väljer att hoppa av utbildningen svenska för invandrare (SFI), enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Under 2022 avbröt totalt 46 procent av eleverna kursen. I Skolverkets uppdrag, som kommer från regeringen, ska myndigheten bland annat analysera orsakerna till avhoppen samt föreslå stödinsatser.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV