Glöd · Debatt

Bojkotta ätandet av intelligenta bläckfiskar

En bläckfisk i ett akvarium i Tyskland.

Odlandet av bläckfiskar kommer att bidra till utarmningen av haven samtidigt som det också skapar stort lidande, skriver Heather Siekkinen. Genom att kontakta restauranger och butikskedjor kan man som konsument göra stor skillnad.

DEBATT. Världens första kommersiella bläckfiskfabrik håller på att öppna i Spanien. Bläckfiskarna kommer att hållas instängda i små burar för att sedan dödas och bli mat. Om det hela godkänns kommer en miljon högt intelligenta djur att varje år genomlida en brutal tillvaro.

Odlingen kommer att bidra till utarmningen av haven, som redan är utsatta för föroreningar och överfiske. Företaget Nueva Pescanova hävdar att bläckfiskodling ska minska fisketrycket på den vilda populationen – vilket är ett viktigt miljömål för EU. Forskare hävdar dock att ”bläckfiskodling är kontraproduktivt ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv”. Bläckfiskar är köttätare och kommer att utfodras med vild fisk, vilket ökar fisketrycket på andra arter. Odlingen kommer också att förorena närliggande hav.

Bläckfiskarna kommer därtill att lida. Det är styrkt att de känner smärta och ångest. Ändå ska de exponeras för konstgjort ljus, dygnet runt, för att öka produktionen – något som skapar stress då de inte trivs i ljus. Bläckfiskar är nyfikna, men de kommer inte att ha intellektuell stimulans. De använder verktyg, men kommer inte ha något att göra. Bläckfiskar i bur slåss ofta och äter ibland varandra. Vissa har till och med ätit sina egna tentakler i fångenskap. Efter allt detta lidande väntar en utdragen och smärtsam död i ett isbad. Då det för närvarande saknas djurskyddslagar för ryggradslösa djur är det troligt att ett företag som redan investerat 65 miljoner euro i projektet kommer att prioritera vinst snarare än bläckfiskarnas välbefinnande.

Bläckfiskar är högintelligenta och kan lösa svåra problem. Bläckfisken ”Inky” blev viral då han lyckades fly från sitt akvarium genom en liten öppning, varpå han gled över golvet om natten, pressade sin kropp genom en smal rörledning, och plaskade ut i sitt hem, havet, där friheten väntade.

Om du vill hjälpa dessa fascinerande varelser, bojkotta då köp av bläckfisk och skriv under Djurens Rätts upprop Stoppa bläckfiskfabriker.

Om du ser bläckfisk på restaurangmenyn, informera personalen om varför de bör ta bort rätten från matsedeln. Du kan kontakta livsmedelskedjor som ICA och Coop och berätta att du anser att dessa karismatiska varelser bör leva fria liv och inte fiskas. Genom att visa medkänsla kan du bli en hjälte som räddar en miljon bläckfiskar som Inky.