Radar · Utrikes

Ytterligare två avrättade i Iran

Irans högste ledare, ayatolla Ali Khamenei.

Ytterligare två personer har avrättats i Iran med koppling till de landsomfattande protester som skakar landet.

Två män har avrättats genom hängning efter att ha dömts för mord, vilket meddelas genom den islamiska republikens rättsväsendes eget nyhetsorgan Mizan

Enligt uppgifterna dömdes männen för att ha mördat en medlem av den så kallade basijmilisen som lyder under Revolutionsgardet. Mordet sägs ha skett i samband med protester i staden Karaj nära Teheran den 3 november.

Basijmilisen har skickats ut för att möta demonstranter i flera städer och har både angripit och gripit människor.

Så vitt känt har fyra människor hittills avrättats i fall med koppling till protesterna. Enligt olika aktivister kan så många som 16 ha dömts till döden.

Rättegångarna visar inga tecken på rättssäkerhet, då de sker snabbt och bakom stängda dörrar. De tilltalade får till exempel inte välja sina försvarare eller ta del av bevisen.

De två nu avrättade männen dömdes för mord, men också för ”korruption på jordens yta”, en brottsrubricering som Irans islamiska styre har riktat mot för regimen misshagliga personer i flera årtionden, så länge dessa på något vis har ansetts bryta mot dess strikta tolkning av islamisk sed.

Fler än 500 demonstranter har dödats i samband med protesterna, enligt olika bedömningar.