Radar · Politik

Nytt lönekrav för arbetsinvandrare dröjer

Regeringens nya lönekrav för arbetskraftsinvandrare dröjer.

Regeringen ska införa ett höjt lönekrav för arbetsinvandring. Nu diskuterar regeringspartierna och SD eventuella undantag från kravet.

Enligt arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) har Liberalerna lyft frågan om undantag.

– Vi behöver se de behov svensk industri har av kompetens och att det även gäller delar av offentlig sektor, säger han.

I Tidöavtalet har regeringspartierna M, KD och L tillsammans med SD, enats om att arbetskraftsinvandring bara ska beviljas om arbetet ”i normalfallet” har en lönenivå motsvarande medianlönen. Den ligger i dag runt 33 000 kronor i månaden.

Riksdagen har klubbat en lagändring som öppnar för att införa ett sådant lönekrav. Men det är regeringen som ska fatta beslut som själva lönenivån.

Pehrson uppger att han har lyssnat på näringslivsföreträdare och även chefer i offentlig sektor som är oroade för att lönekravet leder till kompetensbrist. Han pekar till exempel på risk för brist på undersköterskor.

– För att klara den gröna omställningen i norra Sverige, då behövs inte bara människor som gör batterier, jobbar i gruvorna eller i skogen, säger Pehrson.

TT: Hur ska man utforma undantagen? Ska man peka ut särskilda yrken?

– Det vill jag inte föregripa. Men det handlar om det specifika, det kan vara skyddade yrkestitlar, det kan vara smala sektorer, säger Pehrson.

Han kan inte säga när regeringens nya lönekrav är på plats.

– Jag vill se det här så fort som möjligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV