Radar · Inrikes

S: Sverige behöver en lagändring

Danmark förbjuder olämplig behandling av religiösa skrifter på offentlig plats.

Socialdemokraterna anser att Sverige behöver ändra lagen för att stoppa koranbränningar, i ljuset av att Danmark nu förbjudit bränningar på offentliga platser. – Vår hållning är att man behöver ändra lagstiftningen, säger partiets rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi.

Men S vill inte se över lagen på samma sätt som regeringen utan tycker att man ska rikta in sig på bestämmelsen om hets mot folkgrupp eller den om förargelseväckande beteende. Regeringen och en parlamentarisk grupp ser just nu över om koranbränningar skulle kunna begränsas med hänvisning till hot mot rikets säkerhet.

– Vi är i det läge som vi socialdemokrater varnade för efter sommaren, nu har det andra landet i vårt läge löst frågan och satt stopp för koranbränningar medan regeringen och Sverigedemokraterna inte tagit några initiativ, säger Shekarabi.

Regeringen utreder en helt annan fråga som dessutom saknar parlamentariskt stöd.
Centerpartiet står fast i sin hållning efter beskedet i Danmark. C ser i dagsläget inte behov av några lagändringar, säger partiets rättspolitiska talesperson Ulrika Liljeberg:

Yttrandefriheter kommer ofta med ett pris. Skulle man ha friheter som är så smala att ingen blir kränkt när du utnyttjar din frihet, då är de inte så mycket att ha, säger hon.
Även Sverigedemokraterna är kritiska till Danmarks beslut, med hänvisning till yttrandefriheten.

”I många fall är Danmark ett föregångsland, men här har de verkligen gått vilse”, säger Jessica Stegrud, i SD:s partistyrelse i en skriftlig kommentar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV