Radar · Inrikes

Nu kan AI hjälpa till att göra mammografin säkrare

Nu kan artificiell intelligens ge läkarna en hjälpande hand att granska mammografiundersökningarna snabbare och säkrare, visar en ny studie.

En ny studie av forskare från Lunds universitet visar att AI kan hitta 20 procent fler cancerfall än om bara radiologerna genomför granskningen av röntgenbilderna vid mammografi.

Ungefär en miljon kvinnor kallas till mammografiundersökningar varje år. Det blir väldigt många röntgenbilder som ska granskas av radiologerna, som det redan råder brist på. I dag är rutinen att röntgenbilder ska granskas av två bröstradiologer för att inte missa eventuella cancerfall.

Ett alternativ, som kan göra granskningen säkrare, är att ta hjälp av artificiell intelligens. Det visar en studie publicerad i The lancet oncology och som har letts av forskare från Lunds universitet.

Att använda AI vid cancer-screening är ingen ny idé, däremot har man inte tidigare tittat på hur det praktiskt ska genomföras på bästa sätt framöver. För att veta säkert vad som händer när radiologer granskar med stöd från AI, behövs framåtblickande, så kallade prospektiva studier, där kvinnor slumpas till AI-stödd screening eller till vanlig screening, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

– I vår studie har vi låtit AI identifiera de undersökningar som har ökad risk för bröstcancer, vilka sedan har granskats av två läkare. Övriga undersökningar har enbart granskats av en läkare. I granskningen har läkaren/läkarna haft hjälp av AI som markerat misstänkta fynd i bilden, säger Kristina Lång, forskare och docent i diagnostisk radiolog vid Lunds universitet och överläkare vid Unilabs mammomagrifienhet i Malmö.

Hittar fler cancerfall

En positiv effekt var att arbetsbördan för radiologerna minskade med 44 procent. Vanligtvis granskar en radiolog 50 mammografiundersökningar på en timme. Studien visar att AI sparade in fem månaders jobb på de 40 000 screeningundersökningarna.

Dessutom ökade säkerheten när en av radiologerna ersattes med AI.

– Vi fann att granskning med AI resulterade i 20 procent fler cancerfall (244 vs. 203) än i den grupp där två radiologer bedömde röntgenbilderna, men bara tre fler falska positiva, det vill säga där cancermisstanken försvann efter kompletterande utredning, säger Kristina Lång.

Screening är komplext eftersom man ibland hittar och behandlar cancerfall som inte nödvändigtvis hade behövts behandlas, vilket innebär ökande kostnader och ökat lidande för patienten. Det viktiga är att hitta de cancertumörer som är aggressiva och snabbt kan sprida sig.

– Resultaten från vår första analys av AI-stödd screening talar för att det kan leda till ett bättre och mer effektivt screeningprogram, säger Kristina Lång.

*MASAI Masai står för Mammography screening with artificial intelligence och är en randomiserad studie som ska utvärdera om AI kan förbättra mammografiscreeningen. Studien påbörjades under våren 2021.

Läs mer: 

Få få kvinnor får brösten undersökta 

Mammografi har blivit en klassfråga