Radar · Inrikes

Västflyg och Bastard burgers fälls för vilseledande reklam

Reklamombudsmannen fäller en hamburgerkedja, ett ljudboksföretag och ett flygbolag för vilseledande reklam.

Reklamombudsmannen fällde tre bolag för vilseledande reklam i september: en hamburgerkedja, ett ljudboksföretag och ett flygbolag, något som tidningen Resumé uppmärksammade.

Västflyg reklam ”Hållbart och enkelt till och från Trollhättan Vänersborg” fälls av Reklamombudsmannen (RO).

RO skriver att reklamen, som låg på Västflygs hemsida, var vilseledande då genomsnittskonsumenten sannolikt uppfattar termen ”hållbart” vid marknadsföring av flygresor som ett påstående om en viss positiv miljöpåverkan.

Enligt artikel D1 fjärde stycket får vaga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan, vilka kan ha en rad olika betydelser för konsumenterna, användas endast om de utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Om så inte är fallet, ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificer­as eller inte användas alls. Särskilt gäller att uttryck som ”miljövänlig”, ”ekologiskt säker”, ”grön”, ”hållbar”, ”klim­atsmart” eller andra påståenden vilka ger intryck av att en produkt eller verksamhet inte har någon – eller end­ast en positiv – miljöpåverkan, får användas utan kvalificering bara om de kan verifieras med mycket betryg­gan­de bevisning.

På hamburgerkedjans Bastard burgers Instagramkonto fanns en bild (den ligger fortfarande kvar) som visar bland annat banana split fries, en milkshake och chicken nuggets och andra tillbehör.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då allt på bilden inte ingår i barnmenyn för 45 kronor.

Bastard uppger att syftet med bilden att visa upp alla de produkter på menyn som riktar sig mot barn och samtidigt visa att det går att köpa ett barnmål för 45 kronor. Och man menar att det borde vara uppenbart för gemene konsument att allt som visas på bilden inte ingår i en måltid.

RO håller med om bilden av att genomsnittskonsumenten sannolikt förstår att samtliga produkter som visas på bilden inte ingår i priset 45 kronor.

Däremot menar RO att man får intrycket av de produkter som visas är valbara i ”Kids meal”, vilket inte är fallet, och fäller därför inlägget för vilseledande reklam enligt artikel 5 i ICC:s regler”.

Bokklubben bookbeat.se fälls av RO för vilse­led­ande reklam. ”Lyssna på ljudböcker 45 dagar gratis” lyder reklamen och enligt anmälaren är reklamen  vilseledande då endast de 30 första timmarna i en 45 dagars-period är gratis, inte 45 hela dagar, utan då måste man betala för mer tid. Något som budskapet inte redogör för enligt anmälaren.

RO går på anmälarens linje och  skriver:

”Reklamombudsmannen finner att genomsnittskonsumenten sannolikt uppfattar påståendet ”Lyssna på ljud­böcker 45 dagar gratis” ordagrant, det vill säga att annonsören erbjud­er mottagaren att få prova på att lyssna på böcker i 45 dagar utan kostnad och utan begränsningar.”