Glöd · Debatt

EU-lag mot trafficking ska stärka utsattas rättigheter

Miljöpartiet vill att alla EU-länder ska stifta lagar som den svenska sexköpslagen.

Traffickingoffer ska få bättre stöd enligt en ny lag som Alice Bah Kuhnke (MP) var med och röstade igenom i Europaparlamentet i går, skriver hon. Trafficking är ännu inte förpassad till historien, men den nya lagen är ett stort steg åt rätt håll.

DEBATT. Nu har vi chansen: EU måste ta krafttag mot människohandeln, satsa på att få ned efterfrågan och säkra långsiktig rehabilitering och stöd till offer.

I går röstade EU-parlamentet om ny EU-lagstiftning mot trafficking, och som en av parlamentets huvudförhandlare har jag kämpat för att fler förövare ska straffas och att offrens rättigheter ska stärkas.

Först och främst är det fullständigt oacceptabelt att det fortfarande inte är olagligt att köpa sexuella tjänster från traffickingoffer i hela EU. Det borde vara självklart att den som utnyttjar någon som lever under slaverilika förhållanden ska straffas. I vissa länder är det kriminellt, men bara om man kan bevisa att köparen på förhand var fullt medveten om att personen de utnyttjat var ett traffickingoffer. Samvetslösa torskar kan därför komma undan med att påstå att de inget visste. Vi i Miljöpartiet kämpar för att hela EU ska införa den svenska sexköpslagen där alla sexköp kriminaliseras, men som en absolut miniminivå ska åtminstone sexköp av traffickingoffer vara straffbelagt i alla medlemsländer. 

Ett av de stora hindren för att komma åt människohandeln är att EU:s medlemsländer inte tar sitt ansvar för att bekämpa den. Den anti-traffickinglagstiftning som funnits sedan 2011 har inte implementerats och allt för många länder duckar sitt ansvar. Nu ställer vi krav på att alla medlemsländer måste anta nationella handlingsplaner mot trafficking, som regelbundet ska uppdateras och utvärderas.

Den allra viktigaste åtgärden i den nya lagstiftningen, som nu går vidare till slutförhandling med medlemsländerna, är att stödet till offren ska förbättras. Majoriteten av alla traffickingoffer är kvinnor och barn. Ofta kommer de från länder utanför EU, och är oerhört  ekonomiskt och socialt utsatta. I ett nytt land där man inte kan språket är det svårt eller nästintill omöjligt att själv söka hjälp. Offer kan vara rädda för att bli utvisade, att de kriminella nätverk som kontrollerar dem ska skada dem eller deras familjer eller att de själva ska åtalas för brott.

Just därför är det helt avgörande att stärka den uppsökande verksamheten och se till att de personer som jobbar för att nå, informera och hjälpa traffickingoffer är utbildade och snabbt kan ge dem rätt insatser. Därtill måste offer kunna få uppehållstillstånd genom en snabb och rättssäker asylprocess.

När traffickingoffer är identifierade ska de få tillgång till långsiktig rehabilitering och stöd. Vägen tillbaka efter att ha genomlidit avskyvärda övergrepp är lång och stödet måste, för att fungera, utvecklas utifrån individens behov och situation. Här har även Sverige en lång väg att gå. Personer som tar sig ur trafficking tvingas förlita sig på frivilligorganisationer som är beroende av privata donationer, det är inte gott nog. Det är också avgörande att stödet inte är avhängigt om offret väljer att medverka i rättsprocesser, rätten till stöd får aldrig villkoras. 
Det är mycket som återstår innan vi kan förpassa trafficking till historien, men med den lagstiftning som EU-parlamentet i går röstade igenom tar vi ett stort steg i rätt riktning.

Jag och övriga svenskar som deltagit i förhandlingarna kan vara stolta över våra insatser. Tack vare den nya lagstiftningen får några av Europas mest utsatta människor starkare rättigheter och ett bättre stöd.