Radar · Inrikes

Enkät: Arbetsförmedlare upplever för hög arbetsbelastning

En skärm visar att det fanns 13 343 lediga jobbat söka i Skåne i november 2022.

Av de arbetsförmedlare som svarade på en enkät från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, upplevde närmare hälften att de hade en hög arbetsbelastning.

IAF har gjort en undersökning kring hur arbetsförmedlarnas arbete och arbetssätt ser ut efter reformer i organisationen, med fokus på deras kontrollerande roll, skriver Publikt.

Enkäten bygger bland annat på svar från 1 100 arbetsförmedlare. 53 procent av de svarande säger att arbetsbelastningen har varit för hög, bara 1 procent menar att den har varit för låg.

På en annan fråga menar 10 procent att de har brustit i att skicka en signal när de borde ha gjort det i sin kontrollerande funktion, vilket kan bero på tidsbrist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV