Radar · Inrikes

Tidöpartierna vill göra det enklare att slänga ut elever från klassrummet

Foto: Regeringen.

Regeringen vill göra det enklare för lärare att skicka ut störande elever från klassrummet. Regeringen har därför bett en utredare att se över regelverket och lämna förslag hur dokumentationskravet kan tas bort.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill bland annat ta bort regler för att göra det enklare för lärare att kunna skicka ut störande elever från klassrummet.

Om en lärare i dagsläget ser behov av att visa ut en elev ur klassrummet ska det dokumenteras, vilket enligt skolminister Lotta Edholm, kan leda till att läraren väljer att inte agera, eller till att läraren behöver ägna tid åt att dokumentera denna mindre ingripande åtgärd.

I vissa fall får rektorn även stänga av en elev tillfälligt från skolan för att skolan ska få möjlighet att hantera en jobbig situation. I grundskolan kan till exempel grovt våld vara en anledning till att stänga av en elev. Avstängningen får aldrig vara längre än en vecka och skolan får inte stänga av en elev fler än två gånger per kalenderhalvår. Källa Skolverkets hemsida.

Utredaren ska därför se över regelverket och lämna förslag om och hur dokumentationskravet kan tas bort.

– Med den här utredningen vill vi påbörja en kulturförflyttning i skolan. Det ska inte råda något tvivel om att det är läraren som bestämmer över undervisningen. För elever som inte följer reglerna ska det bli tydliga och omedelbara konsekvenser, säger skolminister Lotta Edholm (L) vid en pressträff i dag måndag.

Till utredare utses Happy Hilmarsdottir Arenvall, barn- och ungdomsdirektör i Järfälla kommun, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredaren ska vara klar med uppdraget senast den 20 december 2024.

Huvudmannen ska säkerställa att skolan bedriver ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero". Källa Skolverkets hemsida

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.