Radar · Inrikes

Rymningar från SiS-hem har minskat med 50 procent

I maj gick Statens institutionsstyrelse (Sis) upp i stabsläge för att minska riskerna för rymningar.

Antalet rymningar från SIS-hem, ungdomshem, har i år minskat med 50 procent jämfört med föregående år och är det lägsta antalet hittills, rapporterar P4 Göteborg

Statens institutionsstyrelse (Sis) gick i maj gick upp i stabsläge för att minska riskerna för rymningar och sedan dess har ytterligare 70 rymningar skett från ungdomshemmen.

– Vi måste fortsätta minska antalet ungdomar som rymmer och som har höga risker. Det är ju exempelvis ungdomar som är misstänkta för allvarlig brottslighet, säger Helena Finér, sektionschef på Sis, till P4 Göteborg.

Förra året var medelåldern för ungdomarna på ungdomshem cirka 16 år. – Statens institutionsstyrelse

Den genomsnittliga vårdtiden för de som placerats på ungdomshemmen är ungefär fem månader, skriver Sis, på sin hemsida. Drygt hälften av ungdomarna blir utskrivna inom ungefär tre månader.

Här ligger Sveriges 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser
Här ligger Sveriges 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser. Grafik: Anders Humlebo/TT

JO riktar kritik mot ungdomshem

I somras konstaterade JO, efter en inspektion på Sis-hemmet Brättegården i Vänersborg, att barn och unga med vitt skilda behov vårdas tillsammans, något som ökar risken för att barnen blir våldsamma.

– Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning blandas med dem som rör sig i kriminella miljöer. Det i sin tur riskerar att enskilda barn inte får den vård de behöver i tid, sa Gunilla Bergerén, enhetschef, JO, till TT.

Fakta: Sis ungdomshem
• Statens institutionsstyrelse (Sis) är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vården bedrivs vid 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser.
• Sis tar varje år emot cirka 1 100 ungdomar mellan 12 och 21 år. De flesta placeras enligt lagen om vård av unga (LVU).
• Sis ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård (LSU) för bland annat mord, dråp, misshandel, sexualbrott, rån och narkotikabrott.
• Sis har även 11 LVM-hem (lag om vård av missbrukare) med knappt 400 platser.
Källa: Sis, Riksrevisionen