Radar · Basinkomst

SBAB: ”Medelålders barn får ekonomiskt stöd av sina föräldrar” 

Nästan varannan förälder i åldersgruppen 60–69 år har stöttat sina vuxna barn ekonomiskt det senaste halvåret, enligt en Kantar-undersökning.

Trots att barnen är utflugna, eller rent av närmar sig fyrtio år är det många föräldrar som fortfarande skjuter till pengar till barnen. Det visar en enkätundersökningen som Kantar har gjort på uppdrag av SBAB.

SBAB har i en undersökning frågat 1 000 personer mellan 18–79 år om de har stöttat någon ekonomiskt de senaste halvåret. En tredjedel av de tillfrågade svarade ja på frågan. Vanligaste orsaken till att man hjälper någon är att man är släkt och då främst i rollen som förälder, vilket 17 procent uppgav. Vidare har 8 procent stöttat en vän, 5 procent sina föräldrar och 6 procent en annan släkting än barn och föräldrar.

– Räntekostnaderna har fyrdubblats de senaste 18 månaderna. Inflationen har samtidigt legat på samma nivåer som under 90-talskrisen och energipriserna har periodvis varit betydligt högre än vad hushållen varit vana vid. Många hushåll har det tufft och då är det fint att se att så pass många hjälper andra som har det ännu tuffare, säger Linda Hasselvik, SBAB:s privat- och boendeekonom, i ett pressmeddelande.

Hälften har fått stöd

Nästan hälften (48 procent) av gruppen föräldrar som är 60–69 år gamla har stöttat sina barn ekonomiskt. Vänder man på det innebär det att under det senaste halvåret har ungefär varannan vuxen i åldern 32–41 år tagit emot ekonomiskt stöd av en förälder, enligt undersökningen.

– Det är på sätt och vis förvånande att vuxna, nästan medelålders, barn fått ekonomiskt stöd i större utsträckning än de barn som precis flyttat hemifrån. Samtidigt vet vi att det är en grupp som drabbats väldigt hårt ekonomisk. Många av dem har små barn och har kanske köpt en villa de senaste åren, säger Linda Hasselvik.

Hon berättar att de som köpte en villa under 2021 har till exempel i genomsnitt fått se sina räntekostnader öka med nästan 9 000 kronor i månaden. Det till skillnad från de som är 60–69 år som generellt sett inte har drabbats lika hårt av att räntan ökat eftersom de oftast har betydligt mindre lån.

På så vis är det inte lika förvånande att de hjälper sina barn som har en tuffare ekonomisk situation. Ens barn är ju alltid ens barn, oavsett hur gamla de är, berättar Linda Hasselvik.

– Att få pengar från sina föräldrar uppskattas säkert men kan kanske samtidigt känns lite skamligt och det är nog inget man skryter om på kafferasten, säger Linda Hasselvik.

Fakta: Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av SBAB 20-24 september 2023. Drygt 1 000 individer mellan 18 och 79 år som deltog.

Av enkätundersökningen framgår inte hur många av de svarande som har barn. SBAB har därför utgått från SCB:s statistik och gjort en uppskattning.

Bland de som är födda mellan 1954 och 1963 fick cirka 14 procent av kvinnorna och 21 procent av männen aldrig barn. Vid antagandet av ålder när de fick sina barn har SBAB utgått från Socialstyrelsens statistik över mödrars medelålder vid barnafödande 1973-2005. Av statistiken framgår att mödrarna under perioden 1981-1990 i snitt var 28 år gamla.

Vid beräkning av den genomsnittliga ökningen av räntekostnaden har SBAB utgått från att ett genomsnittligt hus 2021 kostade 3 819 000 kronor enligt Booli. Därtill har SBAB antagit en belåningsgrad på 70 procent vilket enligt Finansinspektionens rapport Den svenska bolånemarknaden från mars 2023, var den genomsnittliga belåningsgraden för ny bolånetagare under 2021.

SBAB har antagit att räntan höjts med 4 procent, vilket är i linje med Riksbankens höjning av styrräntan sedan 2021.

Källa: SBAB