Radar · Miljö

Blandning av träd renar luft bäst

Det skilde mer mellan olika träds förmågor att ta upp luftföroreningar än vad forskarna bakom studien trott.

Barrträd är generellt bättre på att rena luftföroreningar än lövträd – men lövträd kan vara bättre på att fånga upp partikelbundna föroreningar.

Det visar en ny studie, Differences in accumulation of polycyclic aromatic compounds (PACs) among eleven broadleaved and conifer tree species, från Göteborgs universitet, där forskarna samlat in blad och barr från elva olika träd som växer på samma plats i Botaniska trädgården i Göteborg och analyserat vilka ämnen de fångat upp.

Totalt analyserades 32 olika föroreningar, en del partikelbundna och andra i gasform. Fokus var så kallade PAH:er, polycykliska aromatiska kolväten, som bland annat släpps ut vid ofullständig förbränning i motorer i trafiken.

”Våra analyser visar att olika trädarter har olika förmågor att ta upp luftföroreningar. Barrträd tar oftast upp mer gasformiga PAH:er än lövträd. En annan fördel med barrträd att de även fungerar som luftrenare på vintern, då luftföroreningshalterna vanligen är som högst”, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs botaniska trädgård, i ett pressmeddelande.

Lövträden däremot var effektivare på att rena luften från partiklar, vilket kan bero på att bladen har en större yta som partiklarna kan fastna på.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV