Radar · Mänskliga rättigheter

Samerna får digital kulturarvsportal – men ”riktigt” arkiv saknas i Sverige

Sameflaggan hissas på många platser i dag.

Samerna firar nationaldag, och nyligen lanserades en ny portal som samlar värdefullt samiskt kulturarv i ett digitalt arkiv. Men ett regelrätt samiskt arkiv, som finns i Norge och Finland, saknas fortfarande i Sverige.

I dag den 6 februari firas samernas nationaldag, eller Samefolkets dag. Över hela landet, och i grannländerna, uppmärksammas dagen med flaggceremonier, film, musik och samtal. I Stockholm pågår exempelvis aktiviteter på Skansen och i Strömsund delas ett nyinstiftat stipendium ut, som ska stödja och uppmuntra verksamhet inom samiskt språk och kultur inom sydsamiskt område. Helsingborgs kulturhus har ett program med fokus på skogssamerna, med boksläpp, utställning och föreläsningar.

– Vi har länge velat lyfta det skogssamiska för att vi tycker att gruppen ofta kommer lite i skymundan, säger Helena Dådring, ordförande i föreningen Samer i syd, till sajten minoritet.se.

"Uppdraget hänger i luften"

För att samtliga samers historia inte ska falla i glömska lanserades så sent som i förra veckan en ny söktjänst som innehåller digitaliserat arkivmaterial med anknytning till samisk kultur. Nuohtti, som projektet heter, drivs av tre Riksarkiv från Sverige, Norge och Finland. De två sistnämnda länderna har egna samiska arkiv, något som Sverige saknar men som länge efterlysts.

– I Norge och Finland jobbar man mycket med att ta till vara på de samiska arkiv som skapas i dag, men i Sverige hänger uppdraget i luften. Vi på Riksarkivet har inlett diskussioner med Sametinget men ingen av oss har mandat och resurser att driva frågan vidare, så vi står och stampar, säger Maria Press, till Magasin K.

Med hjälp av portalen Nuohtti kan man söka efter material kopplat till samiskt kulturarv
Med hjälp av portalen Nuohtti kan man söka efter material kopplat till samiskt kulturarv. Nuohtti betyder not, fisknät.

Karin Åström Iko, riksarkivets riksarkivarie, säger till SVT att det ”vore bra om någon hade i uppdrag att titta på möjligheterna för ett samiskt arkiv”.

– Men som jag ser det så blir det inget samiskt arkiv inom den närmsta framtid.

Etiska riktlinjer

Genom Nuohtti får samer och andra intresserade ändå tillgång till ett stort arkivmaterial. Portalen innehåller 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi. Dessa har i sin tur hämtats från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa. Det första sajtens besökare uppmanas att göra är att läsa de etiska riktlinjer som tagits fram med tanke på materialets känslighet. Riktlinjerna vänder sig till icke-samiska användare av tjänsten.

– De här riktlinjerna liknar de som är framtagna av andra ursprungsbefolkningar runt om i världen. För arkiven berättar ju framför allt om hur kolonialmakten uppfattat och tolkat samernas liv, det är det man ser. Inte samernas egen version, säger Maria Press till Magasin K.

Läs mer: 

”Jag har ärvt all deras smärta”

Fakta: Samiska nationaldagen

Det var 1992 som samerådet beslutade att samernas gemensamma nationaldag ska förläggas till detta datum, och nationaldagen firades för första gången 1993. Bakgrunden till dagen är det första samiska landsmötet som hölls i Tråante (Trondheim) den 6 februari 1917 och som samlade över hundra samer från Sverige och Norge. Det var första gången i den samiska historien som nord- och sydsamer från Norge och Sverige samlades till ett gränslöst möte för diskutera gemensamma problem, och därför är den 6 februari en viktig symboldag för samer i alla länder. En av initiativtagarna till landsmötet i Tråante den 6 februari 1917 var Elsa Laula Renberg (1877-1931), som var en viktig förgrundsfigur i arbetet för samernas rättigheter i början av seklet.

Källa: Sametinget

Tolv samiska flaggdagar:

6 februari – Samernas nationaldag
2 mars – Det ombildade Sametinget i Finland invigdes den 2 mars 1996
25 mars – Marie bebådelsedag, en traditionell samisk högtidsdag
Midsommardagen
9 augusti – FN:s internationella urfolksdag
15 augusti – Samiska flaggan godkändes den 15 augusti 1986
18 augusti – Samerådet grundades den 18 augusti 1956
26 augusti – Sametinget i Sverige invigdes den 26 augusti 1993
9 oktober – Sametinget i Norge invigdes den 9 oktober 1989
9 november – Delegationen för sameärenden i Finland invigdes den 9 november 1973
15 november – Isak Sabas födelsedag
29 november – Elsa Laula Renbergs födelsedag

Källa: Sametinget