Radar · Inrikes

Säpo: Säkerhetsläget har försämrats

Fredrik Hallström, tf operativ chef på Säpo.

Säkerhetsläget har förvärrats ytterligare sedan terrorhotnivån höjdes i augusti, enligt Säpo. Gazakriget polariserar och har lett till ökad aktivitet bland våldsbejakande extremister i Sverige.

När terrorhotnivån höjdes från en trea till en fyra i somras hänvisade Säpo till koranbränningarna och den omfattande LVU-kampanjen.

Sedan dess har Hamas terrordåd och Israels efterföljande krig i Gaza tillkommit.

– Oron i Mellanöstern påverkar och polariserar ytterligare i hela omvärlden och även i Sverige. Det bidrar till en högre grad av osäkerhet och en högre grad av aktivitet i de våldsbejakande extremistmiljöerna, säger Fredrik Hallström, tillförordnad operativ chef på Säkerhetspolisen (Säpo).

– Omvärlden är ganska stökig vilket gör att läget är lite annorlunda än vad vi såg i augusti.

Trots läget bedöms det just nu inte aktuellt att höja terrorhotnivån till en femma, enligt Säpo. Hallströms förklaring är att hotnivåerna inte är statiska utan kan röra sig både upp och ner inom ramen för en fyra.