Radar · Politik

Ny utanförskapslista ska bygga på skolresultat

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Regeringen ska ta fram en ny lista på utanförskapsområden i Sverige, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) på en pressträff.
– Så knäcker man utanförskapet, tror vi.

Tanken är att den nya listan ska komplettera den lista som polisen redan tar fram över utsatta områden. Medan polisen listar områden där kriminella har en inverkan på lokalsamhället ska regeringens lista bland annat att utgå från skolresultat.

– Polisens lista fångar de områden där problemen redan har eskalerat, där problemen de facto är akuta. Vi kan inte använda den för att rikta förebyggande insatser, säger Johan Pehrson och fortsätter:

– Polisens lista är en ”stålhandskelista”, jag menar att vi behöver ha den här ”lovikavantelistan” också.

Regeringen kommer att ge uppdraget till Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverket. Utöver skolresultat ska myndigheterna analysera bidragsberoende, trångboddhet, lågt demokratiskt deltagande, svag arbetsmarknadsetablering och kriminalitet.

”Ekosystem för kriminella”

Polisen har i en uppdatering som gjordes nyligen pekat ut 59 områden i Sverige som utsatta. Hur många områden som kan komma att pekas ut i den nya listan är oklart, men Pehrson tror att det kan bli fler.

– Utanförskap har lett till att vi får både parallellsamhällen som riskerar att växa fram – men också en grogrund, ett ekosystem, för kriminella gäng, som äter sig in i samhällskroppen.

– Jag tror att det är bättre att vi har koll på vilka områden där det lyser gult innan det lyser rött, för då är det lättare att göra insatser.

Vad för typ av områden kan det handla om som lyser gult?

– Det kan till exempel vara områden som just har försvunnit från polisens lista, eller sådana som de har diskuterat om de ska in. Det finns uppenbara problem om man finns på polisens lista, men det är inte så att det är problemfritt i alla andra områden.

Resultatet ska sedan ge möjligheter att rikta åtgärder mot områden för att bryta utanförskap och förebygga kriminalitet, ”innan den gått för långt”.

– I de utsatta områdena sker dödligt våld mer än åtta gånger så ofta som i andra områden, säger Pehrson.

Inspiration från Danmark

Regeringen har bland annat hämtat inspiration från Danmark där det finns en strategi med 22 olika insatser för olika områden. Arbetet där har varit framgångsrikt, enligt ministern.

Han nämner bland annat danska insatser mot förskolor.

– Det har varit framgångsrikt. Också vad gäller bebyggelse och offentliga större ytor, man städar upp och gör insatser efter kartan.

Han kan inte lova att listan blir offentlig men att det är en ”förhoppning”.

Uppdraget ska redovisas i oktober 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV