Zoom

Försäkringskassan: ”Vi beklagar de långa handläggningstiderna”

Lång handläggningstid väntar den som söker sjukersättning från Försäkringskassan, vilket leder till att folk ringer in till myndigheten och är oroade.

Försäkringskassan dras med långa handläggningstider som gör att den som söker sjukersättning kan få vänta mer än sju månader för få ett beslut. Det sätter stor press på både de som söker förmånen men också på myndighetens personal.

Försäkringskassan har dragits med ett växande berg av ansökningar under de senaste åren. Coronapandemin gjorde inte saken bättre, inte heller att myndigheten fick nya uppdrag från regeringen men inga tillskott till budgeten.

– Det har byggts upp under tid. Man kan säga att det startade under 2021 och sedan har köerna växt under förra året, säger Andreas Pettersson, områdeschef för avdelningen för funktionsnedsättning FVV Väst.

Sjukersättning är något du kan söka om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som hindrar dig permanent från att kunna arbeta heltid. Ärendena kan var komplicerade och kräver ofta lång utredningstid, berättar Andreas Pettersson.

–Den här ersättningen har tyvärr fått väldigt långa handläggningstider, mycket beror på att vi fått prioritera internt där bland annat omvårdnadsbidraget krävt extra resurser,. Då har sjukersättningsärendena blivit lidande.

Andreas Pettersson, som är områdeschef på Försäkringskassan beklagar att myndigheten har långa handläggningstider för vissa ärenden
Andreas Pettersson, som är områdeschef på Försäkringskassan beklagar att myndigheten har långa handläggningstider för vissa ärenden. Foto: Försäkringskassan

Stram budget

Trots den extra arbetsbördan har myndigheten inte fått några extra medel från regeringen.

– Vi varnade tidigt för att omvårdnadsbidraget kunde göra att köerna ökade och visade för förra regeringen vad det skulle komma att kosta. Vi har äskat mer pengar för att klara underskottet på myndighetsnivå men där har vi inte fått något gehör från regeringen, säger Andreas Pettersson.

På Försäkringskassans hemsida står att handläggningstiderna för just sjukersättning kan ta runt sju månader.

– Det som står på hemsidan är ett riktvärde och vår ambition men just nu så är handläggningstiderna längre, säger han och tillägger att insatser görs för att få ner tiderna, bland annat har myndighetsledningen tittat på det här innan sommaren.

– Det är många som ringer in och är förtvivlade över att de inte får något beslut. Många har sjukpenning parallellt, men visst, det är många som har en svår ekonomisk situation. Ofta är det också påfrestande att behöva vänta så länge på ett beslut, vilket kan vara det som upplevs som det jobbigaste.

Ökad belastning

När handläggningstiderna springer iväg ringer också fler personer in till Försäkringskassan och undrar när ett beslut kommer och var deras pengar är. Det leder till en spiral där arbetsbelastningen ökar. Det är därför viktigt att kunna minska tiderna som folk får vänta.

– Det är påfrestande för vår personal när vi inte kan göra en handläggning i vettig tid. Men det är svåra utredningar och handläggning kan bli väldigt lång om inte handlingarna är kompletta. Men det är klart att det är synd att vi inte kan leverera att handlägga i tid.

Han säger att elstödet som Försäkringskassan fick i uppdrag att administrera av regeringen inte har påverkat utredningstiderna mer än marginellt.

– Det var relativt enkla knapptryck för vår del när beslutet väl var på plats. Det fanns redan system uppbyggda, så det har inte ökat arbetsbördan.

Han hoppas att myndigheten kan lösa problemet med långa handläggningstider framåt senhösten, men ett hinder kan komma att bli den budget som är planerad för Försäkningskassan för hösten.

– Här har vi inte fått de medel vi har bett om så vi måste anpassa verksamheten efter den budget vi har fått. Vi har visat att omvårdnadsbidraget och handläggningen av assistansärendena är dyrare än vad vi har finansiering för.

Kritiseras av JO

Försäkringskassan har så sent som i somras kritiserats av Justitieombudsmannen för långa handläggningstider. Då rörde det sig om ett ärende om merkostnadsersättning som tog nästan 14 månader. JO tyckte att myndigheten hade brustit i sin information till den sökande samt att det är allvarligt att ”enskilda under en längre tid har fått bära konsekvenserna av myndighetens prioriteringar och oförmåga att tillräckligt snabbt hitta verkningsfulla åtgärder”, skriver JO.

– Merkostnadsersättning ligger inte på mitt bord, men det är alltid allvarligt när JO kritiserar Försäkringskassan, säger Andreas Pettersson

Fakta: Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning för patienter som troligen aldrig kommer att kunna arbeta på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. För att få sjukersättning ska alla möjligheter till rehabilitering ha prövats utan att arbetsförmågan har förbättrats.

Den som är mellan 19 och 29 år kan bara få hel sjukersättning. Om patienten kan arbeta deltid kan hen ha rätt till aktivitetsersättning.

Den som är 30 år kan även få partiell sjukersättning. Patienten kan få sjukersättning till och med månaden innan hen fyller 66 år.

Ansökan sker via mina sidor på Försäkringskassans hemsida.

Det tar normalt 7 månader innan den sökande får ett beslut om sjukersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, till exempel ett läkarutlåtande.

Den som får sjukersättning kan ha rätt till bostadstillägg.

Källa: Försäkringskassan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV