Radar · Inrikes

Efter Löfvings död: Polisen måste åtgärda brister

Regionpolischef Mats Löfving vid en pressträff i oktober 2021.

Polisen får två månader på sig att ordna upp organisationen efter polischef Mats Löfvings död, annars väntar böter.

Arbetsmiljöverket förelägger polisen vite på 150 000 kronor för hanteringen av polischefen Mats Löfving.

– Vi har i dag fattat beslut om föreläggande, säger Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverket och fortsätter:

Polisen har nu fram till 15 november på sig att åtgärda det vi påpekat, annars blir det vite.

De tre punkterna är att ”motverka risker för kränkande särbehandling”, ”kunskaper och förutsättningar att förebygga kränkande särbehandling” samt ”krisstöd”.

"Ryktesspridning"

Arbetsmiljöverket ger flera exempel på händelser i verksamheten som Polismyndigheten ska vara extra uppmärksam på, exempelvis ryktesspridning, konflikter och ändrade tjänsteuppdrag.

I sitt beslut skriver Arbetsmiljöverket vidare att polisen aldrig undersökte eller bedömde riskerna i den sociala arbetsmiljön och att myndigheten därför inte vidtagit åtgärder för att minska risken för kränkande särbehandling.

Scholander säger att polisen redan påbörjat arbetet efter de brister som Arbetsmiljöverket påpekat och att hon har ”goda förhoppningar” om att åtgärderna kan vara fixade till 15 november.

Skarp kritik

Det var den 22 februari i år som Mats Löfving, tidigare regionpolischef i Stockholm och biträdande rikspolischef, hittades död i sitt hem. Tidigare samma dag hade polisens särskilda utredare Runar Viksten vid en presskonferens pekat ut Löfving som jävig i flera beslut och rekommenderat att han skulle avskedas.

Strax därefter anmälde polisen Löfvings död till Arbetsmiljöverket. Detta då det enligt Mattias Wahlstedt, kanslichef och biträdande avdelningschef för polisens rättsavdelning, inte kunde uteslutas att dödsfallet hade ett samband med arbetet.

Polisförbundet och polisens nationella och regionala skyddsombud har tidigare riktat skarp kritik mot hanteringen av personalärendet kring Mats Löfving och presskonferensen som föregick hans död.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV