Radar · Mänskliga rättigheter

FN-organ: ”Avkriminalisera narkotikainnehav för personligt bruk”

FN:s människorättschef Volker Türk.

FN:organet Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) uppmanar världens länder att överväga avkriminalisering av narkotikainnehav för personligt bruk.

I en rapport från OHCHR, ”Human rights challenges in addressing and countering all aspects of the world drug problem”, kräver FN:s människorättschef Volker Türk ökad hänsyn till mänskliga rättigheter i narkotikapolitiken.

– Lagar och metoder som används för att ta itu med droganvändning får inte förvärra mänskligt lidande. Narkotikaproblemet är fortfarande mycket oroande, men att behandla människor som använder droger som kriminella är inte lösningen, säger FN:s människorättschef Volker Türk, i en kommentar.

Enligt rapporten avskräcker hårda straffrättsliga påföljder människor med drogproblem från att söka hjälp. I stället bidrar hårda straff till stigmatisering och social utestängning.

Volker Tür uppmanar världens länder att sluta fokusera på förbud, förtryck och bestraffning och i stället anamma lagar och praxis som är förankrade i mänskliga rättigheter och som syftar till skademinskning.

Ur rapporten: Enligt den senaste tillgängliga statistiken från 2023 World Drug Report drabbas personer som använder droger oproportionerligt mycket av blodburna virus, nästan 660 000 dör av drogrelaterade orsaker varje år. Källa: "Human rights challenges in addressing and countering all aspects of the world drug problem"

De negativa effekterna av ”kriget mot droger” bidrar till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive utomrättsliga mord, skriver OHCHR.

Och de som drabbas mest av repressionen är ”människor av afrikansk härkomst, kvinnor, ursprungsbefolkningar och ungdomar med fattig bakgrund”.

– Dagens narkotikapolitik har störst inverkan på dem som är fattigast och mest utsatta, säger Volker Türk.