Zoom

Så många portas från badhus och bibliotek

Totalt har 20-tal personer portats från bibliotek och badhus sedan lagen ändrades för snart ett år sedan, visar nya siffror.

För snart ett år sedan gjorde en ny lag det möjligt att förbjuda stökiga personer från att vistas i badhus och bibliotek. Sedan dess har bara ett 20-tal personer portats.
– Lagen har ju knappt använts, säger Björn Orring på Svensk biblioteksförening.

Den 1 juli 2022 utvidgades lagen som gjort det möjligt att efter beslut från åklagare porta besökare som begår brott eller trakasserar personer i butik, till att även gälla bibliotek och badhus.

Sedan dess har 15 personer blivit förbjudna att besöka olika badhus, och fem personer har förbjudits att besöka bibliotek, visar siffror från Åklagarmyndigheten.

Björn Orring, press- och opinionsansvarig på Svensk biblioteksförening, är inte förvånad över att det rör sig om så pass få personer.

– Man kommer helt enkelt inte upp till de krav som motiverar den här lagstiftningen, säger han.

Bråk på de flesta simhallarna

Alla bibliotek hade varit drabbade av brott och ordningsstörningar, visade en rapport från Brottförebyggande rådet (Brå) hösten 2020.

På knappt hälften av simhallarna hade det förekommit våld mot antingen personal eller besökare under samma tidsperiod, visade rapporten.

Ett av de bibliotek som en person har blivit förbjuden att besöka ligger i Skänninge i Mjölby kommun.

I oktober 2022 blev en 55-årig man portad från biblioteket efter att han trakasserade personalen och uppträtt hotfullt. Mannen hade bland annat kastat en cykel mot ett fönster, följt efter personal utanför biblioteket och rivit ut sidor ur tidningar.

– Han kunde låsa in sig på toaletten i en timme. Vi misstänkte att han tog droger, säger Anya Feltreuter, bibliotekschef i Mjölby kommun.

Hon har gått från att vara skeptisk till att tycka att den nya lagen är bra som en sista utväg.

– Det ger mer styrka om man har ett tillträdesförbud. Då begår ju personen ett brott när personen försöker ta sig in på biblioteket. Men det ska inte bli slentrian. Det här är det enda fallet där vi ens har övervägt det, säger hon.

Följde efter personalen

I Uppsala kommun har man inte begärt att förbjuda någon från att besöka vare sig badhus eller bibliotek under året.

Ordningsstörningarna har legat kvar på ungefär samma nivå, enligt bibliotekschef Mekrami Mohammed. Men man har själva kunnat hantera de situationer som uppstått.

– Just nu har vi inte behövt tillämpa tillträdesförbudet. De rutiner vi har i dag har räckt till helt enkelt, säger han.

Lagen ger bara möjlighet att porta personer över 15 år. En del av ordningsstörningarna i Uppsala orsakas av personer yngre än så. Trots det är bibliotekschefen Mekrami Mohammed positiv till åldersgränsen.

– En del barn och ungdomar kan vara utmanande. Man jag är glad över att vi inte ens har möjligheten att porta barn. Här måste vi och samhället hitta andra sätt att jobba med de målgrupperna.

Skepsis bland biblioteken

Inom bibliotekssfären har det funnit en skepsis mot den nya lagen. Det har ifrågasatts hur lagstiftningen ska hanteras i praktiken, och om lagen rimmar med bibliotekets demokratiska uppdrag att vara tillgängligt för alla.
Svensk biblioteksförening håller fast vid invändningarna.

– Vi bedömer inte att det här var rätt väg att gå. Det är andra mer långsiktiga åtgärder som behövs för att minska problemen med stök, bråk och våld på bibliotek, säger Björn Orring.

My Hedström, byråchef på Åklagarmyndigheten, ansvarade 2019 för en utredning om tillträdesförbud gällande butiker, badhus och bibliotek på uppdrag av den dåvarande justitieministern.

Hon tycker att det fortfarande är för tidigt att dra slutsatser om hur den nya lagen från 1 juli 2022 har fungerat.

– Det är bara ett år sedan lagen kom. Det är en ny företeelse för dem som företräder de här verksamheterna också, säger hon.

Läs mer:

Bibliotek och simhall kan få porta vissa personer

Fakta: Det säger lagen

En person kan förbjudas tillträde till en butik, badanläggning eller ett bibliotek om det på grund av särskilda omständigheter finns risk att personen kommer att begå brott på platsen eller allvarligt trakassera personal eller besökare.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott på platsen.

Tillträdesförbud till bibliotek kan också ges om det finns risk att personen väsentligt kommer att störa verksamheten eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom.

Beslut tas från åklagare efter en ansökan av en företrädare för butiken, badanläggningen eller biblioteket. Förbudet kan gälla i högst ett år.

Den som bryter mot ett tillträdesförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: Riksdagen

Fakta: Här har personer portats

Badhus: 15 personer har fått tillträdesförbud till badhus sedan 1 juli 2022. I 14 fall har åklagare beslutat att inte meddela ett sådant. Två fall har avskrivits.

Flest personer – 13 stycken – har blivit portade från badhus i Stockholmsområdet. Övriga ärenden gäller badhus som ligger under åklagarkammaren i Växjö, Jönköping och Skövde.

Bibliotek: Fem personer har fått tillträdesförbud till bibliotek sedan 1 juli 2022. I fem fall har åklagare beslutat att inte meddela ett sådant.

Personer har blivit portade från bibliotek som ligger under åklagarkammaren i Linköping, Kalmar, Södra Skåne och Östersund.

Källa: Åklagarmyndigheten