Radar · Politik

Moderatkvinnor vill kriminalisera ekonomiskt våld

Josefin Malmqvist valdes om som ordförande för Moderatkvinnorna.

Bland förslagen som togs fram på Moderatkvinnornas stämma i helgen finns bland annat kriminalisering av ekonomiskt våld och sänkta skatter för vårdpersonal. 

På Moderatkvinnornas stämma den 3-4 juni beslutades bland annat om en ny politik för att bekämpa ekonomiskt våld, något som idag inte är ett brott. Kvinnoförbundet vill se över lagen om grov kvinnofridskränkning och att en brottsrubricering som innefattar ekonomiskt våld införs.

– I dag saknas verktyg för att bekämpa det ekonomiska våldet. Vi vill se en begränsning för hur lång tid en bodelning får ta, hur betänketiden vid skilsmässa kan kortas vid våld i nära relationer och en utredning för att hantera kvinnor som blir satta i skuld av sin förövare, säger Josefin Malmqvist i ett pressmeddelande.

En undersökning visade i våras att mer än varannan kvinna känner oro för sin boendesituation vid en eventuell skilsmässa, en oro som kan antas öka vid lågkonjunktur. Sänkta skatter för vissa yrkesgrupper är därför nödvändigt, menar Moderatkvinnorna. 

– När konjunkturen viker riskerar kvinnor med låga inkomster att drabbas hårdast. Därför behöver regeringen nu sänka skatterna för vårdbiträden, lärare, och barnmorskor. Fler kvinnor ska få behålla mer av sin lön och kunna spara mer. Det kommer Moderatkvinnorna driva inför budgetarbetet, säger Josefin Malmqvist.

Läs mer: 

De små stegens tyranni – ett sätt att ta makt över sin partner

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV