Radar · Inrikes

Fler döms för våldtäkt när samtycke krävs

Antalet fällande domar för våldtäkt har mer än fördubblats sedan samtyckeslagen infördes för fem år sedan. Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterar att fall som tidigare inte gick att klara upp gör det med lagen, berättar SVT.

Kravet på samtycke infördes när sexualbrottslagen ändrades den 1 juli 2018. Det innebär i praktiken ett förbud mot all sex som inte uttryckligen är frivillig.
Sedan dess har anmälningarna om våldtäkt fortsatt öka.

Den största förändringen syns dock i statistiken för åtal och fällande domar. Under 2022 dömdes mer än dubbelt så många för våldtäkt jämfört med före lagändringen, Antalet fällande domar var 557 förra året, jämfört med 235 året före lagändringen.