Radar · Miljö

Ny strid om gen-ändrade växter i EU

Frans Timmermans är EU-kommissionens klimatansvarige exekutive vice ordförande.

Viktigt för innovation och hållbarhet, säger anhängarna. Att blunda för riskerna, menar motståndarna. Nya strider om genmodifiering väntar när EU-kommissionen vill lätta på tillståndskraven.

Bättre jord, mindre avfall och mer motståndskraftiga livsmedel är vad som utlovas av EU för en hel rad nya förslag på klimatområdet.

En jordövervakningslag ska se till att medlemsländerna får bättre kontroll på hur odlingsmarken mår. Nya mål ska samtidigt sättas upp för att minska matavfallet till år 2030 med 10 procent på producentnivå och 30 procent för restauranger och hushåll.

Mest kontroversiellt är dock önskemålet om att underlätta för användningen av genetiskt ändrade växter. En ny indelning föreslås för att förenkla tillståndskraven för modifierade växter som man anser vara jämförbara med helt naturliga växter.

”Genom att tillåta säker användning av ny gentekniker kommer jordbrukarna att få tillgång till mer motståndskraftiga grödor som kräver mindre bekämpningsmedel”, säger klimatansvarige exekutive viceordföranden Frans Timmermans i ett pressmeddelande.

Miljöorganisationen Greenpeace är dock skarpt kritisk redan på förhand.
”EU-kommissionen vill undanta bioteknikindustrins nya leksaker från nödvändiga krav och blundar fullständigt för alla potentiella risker”, säger Greenpeace-aktivisten Eva Corral i ett pressmeddelande.

Wiktor Nummelin/TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV