Radar · Inrikes

Alingsås tingsrätt friar elva kommunpolitiker från Alingsås

Bygglovet för strandvillan vid sjön Mjörn hävdes senare av Länsstyrelsen efter en överklagan.

I oktober 2021 godkände den dåvarande stadsbyggnadsnämnden i Alingsås bygglov för en 400 kvadratmeter stor strandvilla, trots att tjänstemännen tydligt sagt nej.

Nu frias de elva politikerna från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna i stadsbyggnadsnämnden för tjänstefel, uppger SVT Väst.

Två politiker från Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot bygglovet och åtalas därför inte.

Enligt SVT skriver Tingsrätten motiverar domen så här:

”Med utgångspunkt från nämndledamöternas lekmannaperspektiv måste den aktuella bestämmelsen anses ha lämnat ett så pass stort utrymme för bedömning att det inte kan komma i fråga att beteckna deras beslut som lagstridigt i den mening som förutsätts för tjänstefelsansvar. Ledamöterna har därmed inte åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Åtalet ska därför ogillas i sin helhet”.

Stadsbyggnadsnämnden upplöstes senare av kommunstyrelsen, och en utredning visade att 80 procent av de bygglov den fattat beslut om var felaktiga, skriver Dagens Samhälle.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV