Radar · Djurrätt

Svenska vargjakten uppmärksammas i utländsk media

Den rekordstora vargjakten har nu pågått i fyra dagar.

Den rekordstora svenska vargjakten, där 75 av cirka 460 vargar får skjutas, har uppmärksammats i medier runtom i Europa. Den beskrivs som historisk och ”en stor grymhet”.

Den brittiska tidningen The Guardian har åkt till Sverige och följde med en grupp jägare under den första dagen av vargjakten. Förutom att ha pratat med jägarna lyfter de också miljö- och djurrättsorganisationernas kritik mot jakten.

– Man blir nedslagen. Det finns rapport efter rapport om att vargstammen har stora problem, men [regeringen] tar det inte på allvar, säger Daniel Ekblom från Naturskyddsföreningen i Gävleborg till tidningen.

Föreningen Jaktkritikerna är också kritiska.

– Vargar som topprovdjur i näringskedjan är en förutsättning för biologisk mångfald. Att döda en fjärdedel av populationen genom jakt har negativa konsekvenser för djur och natur. Det är katastrofalt för hela ekosystemet, säger ordförande Marie Stegard till The Guardian.

Stark jägarlobby

Även italiensk och spansk media rapporterar om jakten som historisk och den största i modern tid. Flera jämför Sveriges cirka 460 vargar med det antal som finns i Italien: cirka 3000. Flera lyfter också Marie Stegards ord till The Guardian: att den svenska jägarlobbyn har ett starkt inflytande.

– Anledningen till dessa jakter är enligt vår mening helt enkelt att det finns en efterfrågan på att skjuta varg bland jägare. Jägarorganisationerna har en enorm makt i Sverige. Det är ett faktum att Sveriges riksdag har en jägarklubb öppen för medlemmar från alla partier, med en skjuthall under riksdagen. Det här låter som ett skämt men det är helt sant, säger hon till tidningen.

Den italienska föreningen Io non ho paura del Lupo (Jag är inte rädd för vargen) skriver på sin hemsida att de genom European alliance for wolf conservation flera gånger skrivit till EU-kommissionens miljöavdelning och påpekat att den svenska regeringen bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv.

De skriver vidare att den svenska vargjakten inte tar hänsyn till vargarnas genetik och att vargar från den finsk-ryska populationen är ”av grundläggande betydelse för bevarandet av den skandinaviska population som kämpar med stora genetiska problem”.

Skapar "problemvargar"

Den spanska vargexperten och etologen David Nieto Macein, som Syre tidigare intervjuat, skriver i sin blogg att jakten är ”en stor grymhet” och att ”forskarna är överens om att vargstammen i Skandinavien skulle behöva vara mycket större än den är för att vara livskraftig. Inte överraskande är det redan den mest inavlade vargpopulationen i världen och dödandet bara förvärrar detta problem”.

Han konstaterar också att de vuxna vargarna brukar ställa sig framför sina ungar och därmed bli de första offren för jägarnas skott. Ungar som eventuellt överlever blir tvingade att klara sig själva i skogen.

”Detta kommer att göra att en del tvingas jaga tamdjur, och med det kommer man att skapa några ”problemvargar”, som fortsätter ge näring åt hatet och på så sätt kan (jägarna) rättfärdiga sin förföljelse”.

Läs mer:

Rekordmånga vargar kan skjutas i vinter