Krönikor

Terrorlagar på sluttande plan

Ny lagstiftning är på gång. Riktad mot terrororganisationer. Som sådana räknas organisationer som är systemhotande till sin natur. Frågan är då om djurrättsorganisationer anses vara systemhotande …

Vi lever i ett system som uppenbart tillåter, och rent av bygger på, en typ av djurhållning som på intet sätt låter djuren leva något så när naturligt. Det är bara att gå in i en uppfödningshall för kycklingar eller en gigantisk anläggning för att ”producera” ägg. Det är samhällets system för att försörja medborgare med sådant som kan ätas. Kritik, och aktioner, mot detta är onekligen systemhotande.

Är det då någon som hävdat att djurrättsorganisationer ägnar sig åt terror? Ja, i flera fall har såväl politiker som företrädare för ”näringen” använt begreppet terrorism om djurrättsorganisationer som olagligen dokumenterat hur det ser ut i till exempel ”uppfödningsstallar” och ”produktionshallar”. På liknande sätt som slavägare såg aktivister mot slaveriet som terrorister, även om det ordet då inte användes.

Så frågan är nu: vilka djurrättsorganisationer kommer inom några år att inlemmas i begreppet terrororganisation i bemärkelsen hota systemet? Dröjer det tio år? Eller fem? Eller ramlar det ner några motioner från SD och C redan i vår? I dessa två motstridiga partier tycks det vara mest benäget att koppla djurrättsorganisationer med begreppet terrorism.

Var går i så fall gränsen för aktivism som juridiskt ska inlemmas i begreppet terrorism?  Vid Djurrättsalliansen, vid Djurens rätt eller Djurfront? Hur långt kan vi glida ner på det sluttande planet?

Nu kan man förstås vända på det. Och helt sonika säga att det system riksdag och regering i dag accepterar och försvarar är baserat på terror gentemot medvarelser. Är det så?  Är svaret ja så skulle det vara dags att åtala, fälla och bura in åtskilliga som i dag försörjer sig på sådan terrorverksamhet. Och inte bara dem som är aktiva rent formellt utan även, som den nya lagen är tänkt att fungera, dem som hjälpt till att transportera och laga mat till dem som mer aktivt medverkar i organisationer som begår sådan terror.

Att motverka terrorattentat – vilket är det formella syftet med den nya lagstiftningen, även om det där med Erdoğan säkert också spelar in vid utformningen – är förstås nödvändigt för ett gott samhälle. Jag ifrågasätter inte det. Däremot är jag undrande över hur så många politiker inte förstår det sluttande planets egen logik … Eller, värre, de förstår just den logiken, den tillvänjningen.

Förra gången lagförslag med liknande innehåll som det nu aktuella presenterades, påpekade flera remissinstanser att de föreslagna straffbestämmelserna inte var tillräckligt väl avgränsade och därmed skulle kunna få ett alltför vidsträckt tillämpningsområde, som dessutom stred mot legalitetsprincipen.

De finns de som vill vidga tillämpningsområdet rejält. Dock på ett sätt så att det inte slår mot den terror som är inbyggd i systemet.

Än så länge kan kritik mot lagförslag framföras …

Antropocentrism