Radar · Inrikes

Många patienter får vänta för länge

Nästan en tredjedel av personer i arbetsför ålder fick vänta för länge på en specialist under oktober.

Många patienter runtom i landet får vänta för länge på en första kontakt med en specialist, skriver Vårdföretagarna i ett pressmeddelande med hänvisning till statistik från regionerna.

Mer än 30 procent av personer i arbetsför ålder hade under oktober i år väntat längre än de 90 dagar som vårdgarantin slår fast som gräns.

”Det är inte känt hur många av dessa som tvingats avstå från att gå till jobbet till följd av detta men sannolikt har många arbetsdagar gått förlorade till följd av att vårdgarantin inte hållits. Vårdföretagarna uppmanar regeringen att analysera och estimera samhällskostnaderna för vårdköerna”, skriver Vårdföretagarna.

Region Norrbotten och Region Västerbotten hade sämst siffror, med 55 respektive 54 procent som väntat för länge.

Statistiken omfattar inte Region Stockholm, enligt Vårdföretagarna.