Radar · Miljö

Flygresor fortsätter öka – trots inflation och klimatkris

Svenskarnas flygresor till utlandet ökar, men inom Sverige minskar de.

Totalt reste 2 959 074 resenärer via Swedavias flygplatser under september, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med september 2022 – 80 procent av resandet före pandemin, 2019, skriver statliga Swedavia ett pressmeddelande.

Enligt Swedavias statistik beror det ökade flygandet på ökat utrikesresande, som ökade totalt sett med 8 procent till drygt 2 miljoner resenärer jämfört med september förra året, medan inrikesresandet minskade med 5 procent till drygt 740 000 resenärer.

”Utvecklingen är fortsatt främst driven av ett ökat utrikesresande via Sveriges största flygplats Stockholm Arlanda Airport som hade nära 2 miljoner resenärer under månaden, en ökning med 6 procent jämfört med september förra året, skriver Swedavia.

Dock var antalet landningar färre under september 2023, 15 591 landningar, jämfört med september förra året, 15 727 landningar.