Glöd · Debatt

EU:s trålare tar maten ur mun på Gambias befolkning

Fiskare i Benin, söder om Gambia, gör i ordning sina båtar och redskap för att ge sig ut och fiska.

EU bör säga upp de avtal med afrikanska regeringar som tillåter europeiska trålare att fiska utanför Gambias kust och därmed ta ifrån befolkningen deras levebröd, skriver Marita Larsson.

DEBATT. När fisken försvunnit i Europa ger sig trålare av till västafrikanska vatten för att söka nya marknader. EU:s avtal med afrikanska regeringar, ofta tillåtna genom korruption, tillåter överfisket i området utanför den gambiska kusten och slår sönder människors levebröd. På så vis orsakas fler flyktingar.

De gambiska fiskarna, som ofta driver det manuella fisket inom familjen, råkar dubbelt illa ut. Kvinnorna och barnen arbetar ofta i fisket vilket raserar hela familjers ekonomi då de blir fråntagna arbetstillfällena och sitt viktiga fiskprotein. På en enda dag har EU-trålarna fiskat det gambierna fiskar på en månad. Fisken ger 75 procent av proteinet som äts i landet.

Dessutom orsakar detta stulna fiske splittringar i de lokala samhällena. De lokala ledarna mutas för att de och deras lokala grupper ska vara tysta inför det som sker. De som protesterar får stora problem och måste ibland lämna landet.

Den spanska djurfoderfabriken Parna är en av de företag som har verksamhet utanför Gambias kust. De fiskar och producerar djurfoder som de säljer vidare till de enorma djurfabrikerna i Spanien som på senare tid blivit kritiserade för sin djurhållning. Mat till människor i Afrika blir istället djurfoder till europeiska djur.

Dessutom finns i samma område 50 kinesiska foderfabriker som etablerat sig och driver hela kedjan från fiske, produktion och export, vilket inte lämnar annat än några få euro kvar i landet och arbetare som arbetar till slavlöner.

På grund av detta söker sig många gambier till de livsfarliga resorna över Atlanten för att hitta en bättre framtid i Europa.

EU:s avtal med de korrupta regeringarna i Västafrika måste upphöra.

EU:s fisketrålare ska inte tillåtas ta levebrödet från de redan fattiga fiskarna och deras familjer.

EU ska inte medverka till överfisket i världens hav.

Källa: Stolen fish, dokumentär av Gosia Juszczak, polska bosatt i Spanien. Filmen har vunnit 23 internationella priser och visar denna koppling mellan migration och överfiskning. Korruptionen mellan Kina, Turkiet, EU som mutar de inhemska regeringarna för att etablera sig skildras i filmen.