Glöd · Ledare

Varning för kampanj mot sexualkunskap i skolan

Det kom ett mejl, adresserat till alla på Syres redaktion. ”Myndigheter sexualiserar skolbarn” stod det i ämnesraden. Det visade sig handla om att skolans sexualkunskap enligt brevskrivaren kommer för tidigt numera – inte bara några lektioner i årskurs åtta utan ”redan med start i förskoleklass”.

Jaha, vadå, för tidigt? Det är väl snarare i senaste laget att få svar på sina frågor om blommor och bin och var småsyskon kommer ifrån. Men brevskrivaren menar att det ”sexualiserar” barnen, vilket är en väldigt märklig sak att påstå.

Avsändaren är en enskild person, men brevet ingår i en kampanj från medborgarinitiativet Vi tillsammans, som också finns länkad i brevet. Vi tillsammans sysslar med motstånd mot dels vaccin, dels sexualundervisning i skolan. På deras sajt finns brevmallar att använda när man skriver till skolor och opinionsbildare, och brevet till Syre följer den ena ord för ord.

Sannolikt droppar det in liknande texter lite varstans på skolor och redaktioner nu i vår. Ett långt inlägg med formuleringar från mallarna inleder en debatt i Epoch Times mellan Vi tillsammans-debattörer och Skolverket. Texterna kryllar av desinformation, missuppfattningar och rena sakfel, och i botten på kampanjen tycks ligga en syn på barn och sexualitet som hör hemma på artonhundratalet.

På Vi tillsammans-sidan ligger en video där en kvinna vid namn Aida Reva går närmare in på deras tankar. De menar att sex kommer in i förskolan i en ålder då ”barn inte ens ska veta vad sex är”. De ogillar att ämnesområdet finns med i flera ämnen, oklart varför – kanske för att kritiska föräldrar då inte kan hålla sina barn hemma.

De ogillar också att sexualkunskap numera kallas sexualitet, samtycke och relationer. Begreppet samtycke är tydligen ett rött skynke, och Aida Reva utvecklar det i videon: Om barnen lär sig att deras kroppar är deras egna och att de själva bestämmer om dem kan de samtycka till övergrepp, säger hon. Ja, hon säger verkligen så, och tanken svindlar. Om man inte har lärt sig att ens kropp är ens egen, är man bättre skyddad då?

Det oroar dem att EU och Världshälsoorganisationen, WHO, skulle kunna ha något att göra med de ändringar i de inledande delar av läroplanen som de reagerar mot. Reva går igenom WHO:s standard för sexualundervisning – WHO föreslår till exempel att man i förskolan, när det faller sig lämpligt och på ett sätt som passar barnens ålder, kan ta upp hur små barn blir till. Eller prata om att det är skönt att kramas eller om att ta på sin egen kropp.

I Vi tillsammans fantasier handlar det om att lärare i hela världen ska börja undervisa förskolebarnen i onani. ”Sjukt skrämmande”, säger Reva och uppmanar föräldrar att gå ihop och protestera.

Vi tillsammans anser inte att man ska tala med yngre barn om att familjer kan se olika ut. Eller att man kan bli kär i någon av samma kön, eller om genus, könsroller och könsidentitet. Det är för tidigt, säger de. Men hur kan det vara för tidigt att tala om att ett barn i gruppen till exempel har två mammor? Det påminner obehagligt mycket om don’t-say-gay-lagarna i vissa amerikanska delstater, där homosexualitet och olika könsidentiteter inte ens får nämnas i skolan.

När Skolverket svarar debattörerna i Epoch Times diskuterar de inte ändringarna i läroplanen utan rättar bara rena sakfel. Nej, förskolans läroplan säger inget om sexualitet, som Vi tillsammans antyder. Nej, EU och WHO är inte inblandade i ändringarna i grundskolans läroplan. Dessutom talar Vi tillsammans konsekvent om läroplanen från 2022, fast det handlar om ändringar i läroplanen från 2018. Det felet är kanske inte så spännande – men att det okritiskt kopieras i brev och debattartiklar säger något om anhängarnas källkritik.

Jag mejlade lite med vår brevskrivare. Hen frågade vad jag ansåg att sexualisering av barn var, eftersom vi inte verkade vara eniga om begreppet. Så jag gav några exempel, bland dem barnmode som ska framställa barn som sexiga inför vuxna eller, så klart, när vuxna utnyttjar barn sexuellt. Den typ av fantasier som får vuxna att se globala onanilektioner för småbarn framför sig när de läser WHO:s rekommendationer hör också dit.

Nässelsoppa.

Per Åhlin är död.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV