Radar · Basinkomst

Forskare: Små misstag kan leda till att man förlorar SGI

Förkyld, sjuk kvinna. Foto: Erik G Svensson Kod:

Ett litet misstag när man fyllde i blanketter för flera år sedan kan leda till att man tappar sin SGI. Som regelverket ser ut idag är det inte rättssäkert, menar forskaren Niklas Altermark, rapporterar Arbetet.

Det är många människor med sjukdomsproblematik som hamnar mellan stolarna. Inte sällan nekar Försäkringskassan personer sjukpenning för att de anses arbetsföra, samtidigt som Arbetsförmedlingen bedömer att de är för sjuka för att söka jobb.

Det här är något som Niklas Altermark, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, ofta stött på i sitt arbete. Han forskar om välfärdsstatens utveckling och har skrivit boken Avslagsmaskinen där han har gjort intervjuer med sjuka personer, samt talat med anställda på Försäkringskassan om sjukförsäkringen.

Vad som kan hända är att personerna skrivs in hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande med förhinder, utan att få tillräcklig information om de förlorar sin sjukdomsgrundande inkomst (SGI) och framtida rätt till sjukpenning. Andra har bara följt instruktioner från myndigheterna men har ändå förlorat rätten när de har fått för lite eller fel instruktioner.

– Det är förfärligt. Konsekvenserna blir så oerhört allvarliga för dem som drabbas, och ofta har de inte ens gjort något fel, säger Niklas Altermark, till Arbetet.

Inte rättssäkert

Han tycker inte att systemet är rättssäkert som det ser ut idag, särskilt som ett stort ansvar vilar på den enskilde individen att förstå ett komplicerat regelverk utan att göra minsta lilla misstag.

Just nu är en statlig utredning ute på remiss kring ett nytt sätt att beräkna SGI, där SGI föreslås beslutas utifrån historiska inkomster i stället för uppskattade framtida. Ett annat förslag är att SGI, om det är mer fördelaktigt, kan beslutas utifrån aktuella inkomster för både anställda och egenföretagare, skriver regeringen.