Radar · Djurrätt

Stopp för skyddsjakt på skånsk varg

Varg – den här från Skansen.

Efter flera vargangrepp på får vid Linderödsåsen gav länsstyrelsen i Skåne klartecken till skyddsjakt på varg i det skånska vargreviret, som är ett av flera. Nu sätter förvaltningsrätten stopp.

Risken är nämligen stor att fel varg fälls, uppger rätten i ett pressmeddelande.

Det var den 25 oktober som länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakten. Fårangreppen inom Linderödsåsen har dock kompletterats av ytterligare fårangrepp i utkanten av reviret, som gjorts av den genetiskt viktiga varg som rört sig på Österlen.

Den genetiskt viktiga vargen ska skyddas, då den skandinaviska vargstammen annars är inavlad då den egentligen härstammar från endast sex individer.

”Invandrade vargar blir därför värdefulla eftersom de kan bidra med nya gener. Enligt Naturvårdsverket motsvarar en ny, genetiskt viktig individ upp till 500 svenska vargar. Vi skulle alltså behöva en betydligt större vargstam för att den ska vara livskraftig, om det inte vore för genetiskt viktiga vargar,” säger Nils Carlsson, chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV