Radar · Integritet

PTSD vanligare i svensk sexindustri än hos krigsveteraner

– Fruktansvärda siffror, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) angående den nya studien om svensk sexindustri från USA-baserade Prostitution research and education.

Åtta av tio personer med erfarenhet av svensk sexindustri har diagnosticerats med PTSD. Det är mer än dubbelt så många som bland krigsveteraner, visar en ny studie från Prostitution research and education (PRE).

Totalt 105 kvinnor och män med erfarenhet av den svenska sexindustrin intervjuades i den treåriga studie som USA-baserade ideella organisationen PRE publicerade förra veckan. 81 procent av dem har diagnosticerats med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Siffran sticker ut, konstaterar PRE, som i jämförelse lyfter fram att 29 procent av amerikanska krigsveteraner som deltagit i Irak-kriget fått diagnosen någon gång under sitt liv.

Stort lidande

Andelen i studien som utsatts för våldtäkt inom svensk sexindustri är också hög, 84 procent. Förövarna uppges vara sexköpare, pojkvänner, hallickar, pornografiproducenter, porrskådespelare, porregissörer och porrkonsumenter. Någon tydlig skillnad mellan hur man annonserar för pornografi eller sexköp finns inte, uppger de medverkande i studien.

Av studien framgår även att:

• 50 procent av respondenterna identifierar sig som svenskar, den andra hälften som invandrare eller med ”multietnisk kulturell bakgrund”.

• En tredjedel av dem som inte identifierade sig som etniskt svenska har upplevt rasistiska verbala kränkningar relaterade till deras hudfärg, kulturella eller religiösa bakgrund.

• 80 procent av all prostitution skedde i privata hem, hotell eller vid privata fester.

• 64 procent uppger att de har filmats eller fotograferats i prostitution utan att de har givit sitt samtycke till det.

• Bland de som medverkat i produktion av pornografi uppger 71 procent att de har tvingats att utföra sexuella handlingar de inte velat utföra.

• 27 procent har hindrats från att använda kondom under pornografiproduktion.

• Hälften av respondenterna har ägnat sig åt ”transaktionssex” eller ”överlevnadssex”, vilket enligt PRE återspeglar deras fattigdom och brist på alternativ.

– Det här är fruktansvärda siffror. Sexuellt våld medför ett stort lidande för den enskilde och innebär ofta lång rehabilitering för den som har drabbats, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) i en kommentar till Syre.

Behövs samlad bild

Den ideella organisationen PRE bedriver forskning om prostitution, pornografi och trafficking, samt opinionsbildar för alternativ och vård till kvinnor i prostitution. PRE erbjuder även utbildning och konsultation till forskare, överlevande, allmänhet och beslutsfattare, med målet att avskaffa prostitution.

Någon motsvarande forskning om hur kvinnor och män inom den svenska sexindustrin har påverkats av sina erfarenheter av filmad prostitution eller pornografi har saknats i Sverige. Men en utredning som bland annat granskar förhållandena inom den svenska porrindustrin pågår. Det är den första i sitt slag, och tillsattes förra sommaren på initiativ av dåvarande jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP).

– Vi vet inte i vilken omfattning den här utsattheten sker och hur den ser ut. Det vi vet är att det kommer rapport på rapport på kopplingarna mellan porrindustrin och prostitution. Just därför är den här utredningen så oerhört viktig för att få en tydligare och mer samlad bild, sade Stenevi till Sveriges radio i samband med att beslutet presenterades.

Förutom att ”kartlägga kunskapsläget om våld och andra övergrepp mot vuxna och exploatering av barn vid produktion och distribution av pornografi”, ska utredningen ”föreslå hur tillgången till skydd, stöd och vård för vuxna och barn kan förbättras”.

Parallella utredningar

Parallellt pågår en utredning som ska lämna förslag på utformning och organisering av ett exitprogram för vuxna personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt ett program för barn utsatta för sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål. Även den tillsatt under S-MP-regeringen i juli förra året.

Slutsatserna från båda ska överlämnas till regeringen i slutet av november, något den nuvarande regeringen ser fram emot, enligt Paulina Brandberg. Tidöregeringen håller även på att ta fram ett nytt åtgärdsprogram, som ska gälla perioden 2024–2026, för att motverka och bekämpa könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Därutöver finns planer på en utredning som ska stärka den långsiktiga styrningen av det arbetet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV